Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu
25.06.2020

Dostawa 2 160 radiosond meteorologicznych i 47 kompletów akcesoriów do radiosondażowych pomiarów profili ozonu z podziałem na 2 części.

Oznaczenie sprawy: WZP-262-20/2020

Termin składania ofert: 28 lipca 2020 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 28 lipca 2020 r. o godz. 10:00

Identyfikator postępowania: e8283fb4-de42-4ba9-ad07-35c588fbcde8

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFiZTBlZWMtMmJkNC00ZTJkLWIyYzctYWY3YTE5MzgyZTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Magdalena Sypytkowska

Informację opublikował: Paweł Kustroń

Liczba wyświetleń: 1503

Data wytworzenia: 25 czerwca 2020, 15:42

Data publikacji: 25 czerwca 2020, 15:41

Data ostatniej modyfikacji: 24 sierpnia 2020, 22:51

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
24 sierpnia 2020 o 22:51:23 [Current Revision] Paweł Kustroń
24 lipca 2020 o 10:33:09 Łukasz Podłucki
24 lipca 2020 o 10:19:14 Łukasz Podłucki
25 czerwca 2020 o 15:41:56 Paweł Kustroń