Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
03.06.2020

Opracowanie produktów geoprzestrzennych (chmura punktów oraz ortofotomapa) wykonanych na podstawie nalotu pomiarowego z wykorzystaniem techniki LIDAR i technik teledetekcyjnych na wskazanych odcinkach wałów przeciwpowodziowych

Numer postępowania: WZP-262-17/2020

Data wszczęcie postępowania: 3 czerwca 2020 r.

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: usługi

Termin składania ofert: do dnia 16 czerwca 2020 r. do godz. 11:00
Otwarcie ofert w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

Zmiana terminu składania ofert: do dnia 18 czerwca 2020 r. do godz. 11:00
Otwarcie ofert w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

 Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU1MjQ5MjktNTM3NS00ZTU1LWJmNTgtNWJiYWFlYjFiOTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

 

Załączniki:

Informację wytworzył: Grażyna Głowacka-Chłopaś

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2003

Data wytworzenia: 3 czerwca 2020, 15:09

Data publikacji: 3 czerwca 2020, 15:09

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:21

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:21:45 [Current Revision] Agnieszka Madejak
15 czerwca 2020 o 13:43:35 Agnieszka Madejak
10 czerwca 2020 o 14:58:11 Agnieszka Madejak
3 czerwca 2020 o 15:09:01 Agnieszka Madejak