Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
17.09.2019

Stażysta z wyższym/średnim wykształceniem do prowadzenia pomiarów skażeń radioaktywnych, Włodawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni pracownika w wymiarze 0,5 etatu na stanowisko:

Stażysta z wyższym/średnim wykształceniem do

prowadzenia pomiarów skażeń radioaktywnych

w Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej

Miejsce pracy: Włodawa, ul. Korolowska 77

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe: ochrona środowiska, geografia, meteorologia, inżynieria środowiska, fizyka lub pokrewne nauki matematyczno-przyrodnicze,
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel),
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, skrupulatność, samodzielność i dobra organizacja pracy.

Zakres obowiązków:

 • codzienna wymiana próbki opadu atmosferycznego (całkowitego), odparowanie próbki jej spopielenie i przygotowanie do pomiaru aktywności promieniowania beta;
 • obsługa aparatury do ciągłego pomiaru mocy dawki promieniowania alfa, beta, gamma;
 • wymiana naczyń do zbierania opadu atmosferycznego miesięcznego, obróbka laboratoryjna;
 • obsługa banku danych radioaktywności, wprowadzanie wyników pomiarów skażeń i weryfikacja danych
 • przygotowanie miesięcznych zestawień;
 • codzienna kontrola parametrów pracy aparatury aerozolowej i ich regulacja;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Ciekawą pracę w państwowej instytucji,
 • Szkolenie stanowiskowe,
 • Praca w ruchu – biurowa i na świeżym powietrzu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • klauzula informacyjna.

Termin i forma składania dokumentów:

Dokumenty prosimy składać w terminie do dnia: 30 września 2019 r.

lub

 • listownie/osobiście poprzez dostarczenie koperty z dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna we Włodawie, ul. Korolowska 77, 22-200 Włodawa 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej mile będą widziane wszelkiego rodzaju zaświadczenia potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

Prosimy o podpisanie i załączenie klauzuli informacyjnej.

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.         

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB   z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

 

(data i podpis)

 

 

Informację wytworzył: Jacek Jaroszewski

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1658

Data wytworzenia: 17 września 2019, 12:23

Data publikacji: 17 września 2019, 12:23

Data ostatniej modyfikacji: 30 września 2019, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
30 września 2019 o 23:59:22 [Current Revision] Agnieszka Madejak
17 września 2019 o 12:23:59 Agnieszka Madejak