Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
17.09.2019

Specjalista – serwisant, Białystok

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni 2 pracowników na stanowiska:

specjalista – serwisant

w Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej  Środkowa Wisła

Miejsce pracy: Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne inżynieryjno-techniczne preferowane z kierunków automatyka, robotyka, mechatronika, elektromechanika, elektrotechnika i pokrewnych,
 • uprawnienia SEP w zakresie E,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w terenie (obsługa elektronarzędzi, praca na wysokościach pow. 3 m),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji,
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel).

Pożądane:

 • wykształcenie wyższe inżynieryjno-techniczne preferowane z kierunków automatyka, robotyka, mechatronika, elektromechanika, elektrotechnika i pokrewnych,
 • uprawnienia SEP w zakresie D plus pomiary do 1kV,
 • doświadczenie w wykonywaniu pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych,
 • doświadczenie w pracy terenowej lub w serwisie aparatury pomiarowej,
 • praktyczna znajomość techniki mikroprocesorowej, automatyki przemysłowej, elektroniki,
 • praktyczna umiejętność posługiwania się elektronarzędziami,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w terenie.

Zakres obowiązków:

 • Praca na stanowisku specjalisty w Zespole Serwisu w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej Środkowa Wisła;
 • ZS odpowiedzialny jest za nadzór, utrzymanie oraz rozwój systemów pomiarowych zainstalowanych na sieci stacji pomiarowych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej;
 • Codzienna analiza sprawności i poprawności funkcjonowania systemów pomiarowych
 • Praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych w ciągu całego roku.
 • Praca w aplikacjach bazodanowych, wykonywanie sprawozdań, protokołów obowiązujący na przedmiotowym stanowisku.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w młodym zespole,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • szkolenie stanowiskowe;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego z uwzględnieniem wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto) w terminie do 30.09.2019r. na adres poczty elektronicznej: jacek.jaroszewski@imgw.pl i grzegorz.milewski@imgw.pl lub dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  – Państwowy Instytut Badawczy

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej Środkowa Wisła

ul. Ciołkowskiego 2/3

15-245, Białystok

Mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

Prosimy o podpisanie i załączenie klauzuli. Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB   z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

 

(data i podpis)

 

Informację wytworzył: Jacek Jaroszewski

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1334

Data wytworzenia: 17 września 2019, 12:56

Data publikacji: 17 września 2019, 12:56

Data ostatniej modyfikacji: 30 września 2019, 23:55

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
30 września 2019 o 23:55:47 [Current Revision] Agnieszka Madejak
17 września 2019 o 12:56:55 Agnieszka Madejak