Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
17.09.2019

Obserwator meteorologiczny, Sulejów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni pracownika w wymiarze 1 etat na stanowisko:

Obserwator meteorologiczny

w Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej

Miejsce pracy: Sulejów, ul. Polna 10

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie z dziedziny geografii, meteorologii, ochrony środowiska, fizyki lub pokrewnych nauk matematyczno-przyrodniczych
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność, samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w nocy oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym (praca w niedziele, święta również w nocy

Zakres obowiązków:

 • Praca na stanowisku obserwatora meteorologicznego w  Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Sulejowie
 • Wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych, sporządzanie meteorologicznych depesz synoptycznych oraz ostrzeganie o groźnych zjawiskach
 • Konserwacja przyrządów pomiarowych
 • Wykonywanie prac porządkowych w ogródku meteorologicznym, budynku i na terenie stacji, dbanie o czystość przyrządów pomiarowych
 • Praca zmianowa w dyżurach 12 godzinnych 7 dni w tygodniu w nocy, w niedzielę i święta
 • Współpraca ze służbami zarządzania kryzysowego oraz innymi użytkownikami danych i produktów IMGW-PIB

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Możliwość doskonalenia zawodowego
 • Ciekawą pracę w państwowej instytucji
 • Szkolenie stanowiskowe
 • Ciekawą pracę – praca w ruchu-biurowa i na świeżym powietrzu

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego z uwzględnieniem wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto w terminie do 30.09.2019r. na adres poczty elektronicznej: jacek.jaroszewski@imgw.pl, andrzej.zygmunt@imgw.pl lub dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej                 lub                   Stacja Hydrologiczno – Meteorologiczna

Państwowy Instytut Badawczy                                                                                          ul. Polna 10

DSPO Środkowa Wisła                                                                                                        97-330 Sulejów

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

                                                   z dopiskiem: Praca SH-M Sulejów

 

Mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

Prosimy o podpisanie i załączenie klauzuli informacyjnej. Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.          Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna
 

Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB   z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

 

(data i podpis)

 

Informację wytworzył: Jacek Jaroszewski

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1947

Data wytworzenia: 17 września 2019, 12:13

Data publikacji: 17 września 2019, 12:14

Data ostatniej modyfikacji: 30 września 2019, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:

Ten wpis nie był zmieniany od publikacji