Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
06.09.2019

Specjalista ds. kadr, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

w Warszawie

zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista ds. kadr

Ośrodek Kadr

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Podleśna 61

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane o profilu administracyjnym, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie/szkolenia i kursy potwierdzające znajomość prawa pracy;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze kadr;
 • biegła znajomość przepisów Prawa pracy i ZUS;
 • bezwzględnie wymagana bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu czasu pracy (umiejętność stosowania w praktyce: planowania i rozliczania czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy), doświadczenie w tworzeniu i rozliczaniu grafików z uwzględnieniem obowiązujących norm czasu pracy;
 • znajomość Programu Płatnik;
 • dobra znajomość pakietu Office;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, odpowiedzialność;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy zgodnie z kodeksem pracy (obsługa około 350 pracowników);
 • prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników i czasu pracy;
 • weryfikacja i rozliczanie grafików w równoważnym systemie czasu pracy;
 • sporządzanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dla pracowników;
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków rodzin do/z ubezpieczeń społecznych;
 • obsługa formalna praktyk studenckich i absolwenckich;
 • przygotowywanie raportów i zestawień;
 • udzielanie informacji i wyjaśnień pracownikom z zakresu zagadnień prawa pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego;
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

CV oraz listu motywacyjnego w terminie  do dnia 24.09.2019 r.:

na adres poczty elektronicznej: justyna.kiec@imgw.pl

lub

dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badaczy,

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

(dla p. Justyny Kiec),

z dopiskiem: OFERTA PRACY: SPECJALISTA W OŚRODKU KADR.

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Informację wytworzył: Karolina Tyniec

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1494

Data wytworzenia: 6 września 2019, 12:20

Data publikacji: 6 września 2019, 12:21

Data ostatniej modyfikacji: 24 września 2019, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
24 września 2019 o 23:59:54 [Current Revision] Agnieszka Madejak
6 września 2019 o 12:21:06 Agnieszka Madejak