Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
05.09.2019

Specjalista ds. agrometeorologii i fenologii, Poznań

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko

specjalisty ds. agrometeorologii i fenologii

w Zespole Prognoz Specjalistycznych

Miejsce pracy: Poznań, ul. Dąbrowskiego 174/176

Liczba etatów: 1

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: rolnictwo, meteorologia i klimatologia lub pokrewne;
 • wiedza ogólna w zakresie agrometeorologii, fenologii (w zakresie roślin dziko rosnących i uprawnych), klimatologii oraz statystyki;
 • podstawy wiedzy o wzajemnych powiązaniach i interakcjach pomiędzy poszczególnymi sferami środowiska naturalnego;
 • kreatywność w inicjowaniu prac metodycznych i badawczych w zakresie agrometeorologii i fenologii;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • praktyczna znajomość aplikacji GIS;
 • zdolność przestrzennego i logicznego myślenia;
 • znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność samodzielnej pracy, w tym planowania i samodzielnego zorganizowania czasu pracy;
 • zaangażowanie, komunikatywność, sumienność, chęć rozwoju zawodowego.

Zakres obowiązków:

 • bieżące, merytoryczne prowadzenie i nadzorowanie serwisu internetowej osłony agrometeorologicznej Polski;
 • poszerzanie zakresu osłony agrometeorologicznej o nowe zagadnienia związane z produkcją rolną;
 • bieżące gromadzenie i kontrola ilościowa, jakościowa oraz merytoryczna informacji o pojawach fenologicznych z sieci pomiarowej IMGW-PIB;
 • bieżące opracowywanie materiałów fenologicznych w formie liczbowej oraz za pomocą narzędzi GIS i przygotowanie ich do zamieszczania na stronach internetowych IMGW-PIB;
 • systematyczne przekazywanie opracowanych danych fenologicznych do Centralnej Bazy Danych;
 • inicjowanie prac metodycznych i badawczych w zakresie w/w dziedzin;
 • realizacja prac i analiz dotyczących szeroko rozumianego środowiska naturalnego przede wszystkim w zakresie agrometeorologii, a także klimatologii i meteorologii, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska suszy;
 • popularyzacja wyników prac i analiz w formie publikacji, wystąpień na konferencjach, spotkaniach tematycznych itp.;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi IMGW-PIB w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą i różnorodną pracę;
 • możliwości doskonalenia zawodowego;
 • szeroki zakres obowiązków kształtujących samodzielność w podejmowaniu decyzji;
 • prywatną opiekę medyczną w ramach opłaconego przez pracownika pakietu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres teresa.pindor@imgw.pl w terminie do 10.10.2019r. (decyduje data wpłynięcia do IMGW-PIB) następujących dokumentów:

 • CV;
 • listu motywacyjnego z uwzględnieniem informacji o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto;
 • kopii wszelkiego rodzaju zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje; odbyte staże, kursy, szkolenia itp.

W zależności od Pani/Pana decyzji, na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Teresa Pindor

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 5208

Data wytworzenia: 5 września 2019, 14:23

Data publikacji: 5 września 2019, 15:03

Data ostatniej modyfikacji: 10 października 2019, 23:52

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
10 października 2019 o 23:52:49 [Current Revision] Agnieszka Madejak
5 września 2019 o 15:10:00 Agnieszka Madejak