Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
02.09.2019

Obserwator meteorologiczny, Katowice

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni pracownika na stanowisko:

Obserwator meteorologiczny

do pracy na Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Katowicach

Miejsce pracy: Katowice, ul. Lotnisko 1

Liczba etatów: 1

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie z dziedziny geografii, meteorologii, ochrony środowiska, fizyki lub pokrewnych nauk matematyczno-przyrodniczych;
 • Znajomość obsługi komputera;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w nocy, w zmiennych warunkach atmosferycznych, oraz obsługi urządzeń pomiarowych na wysokości;
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym (również w nocy, niedziele, święta);
 • Odpowiedzialność, samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • Mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

Zakres obowiązków:

 • Praca na stanowisku obserwatora meteorologicznego na Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Katowicach;
 • Wykonywanie konserwacji przyrządów pomiarowych;
 • Wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych, sporządzanie depesz synoptycznych, ostrzeganie o groźnych zjawiskach;
 • Dbałość o utrzymanie w czystości urządzeń pomiarowych, prace porządkowe w ogródku meteorologicznym, budynku i na terenie stacji;
 • Praca zmianowa w 12 godzinnych dyżurach, 7 dni w tygodniu, w nocy, w niedziele i święta;
 • Współpraca ze służbami zarządzania kryzysowego oraz innymi użytkownikami danych i produktów IMGW-PIB.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na zastępstwo w ramach umowy o pracę w okresie: 01.10.2019-30.09.2021 r.;
 • Możliwość doskonalenia zawodowego;
 • Ciekawą pracę w państwowej instytucji;
 • Szkolenie stanowiskowe;
 • Praca w ruchu – biurowa i na świeżym powietrzu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego z uwzględnieniem wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto w terminie do 10.09.2019 r. na adres poczty elektronicznej: piotr.kubiciel@imgw.pl lub dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

RSH Katowice

ul. Bratków 10

40-045 Katowice

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się dnia 11.09.2019 r. na terenie SHM Katowice Muchowiec.

Prosimy o podpisanie i załączenie klauzuli. Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB   z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

(data i podpis)

Informację wytworzył: Edyta Szypuła

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2963

Data wytworzenia: 2 września 2019, 11:10

Data publikacji: 2 września 2019, 11:10

Data ostatniej modyfikacji: 10 września 2019, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:

Ten wpis nie był zmieniany od publikacji