Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
13.08.2019

Meteorolog – pracownik biurowo-terenowy, Kraków

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni pracownika na stanowisko:

meteorolog – pracownik biurowo-terenowy

do pracy

w Dziale Służby Pomiarowo – Obserwacyjnej Górna Wisła

Miejsce pracy: Kraków, ul. Piotra Borowego 14

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe (inżynieria środowiska, ochrona środowiska, geodezja, fizyka atmosfery, geografia, klimatologia, elektrotechnika),
 • skrupulatność i odpowiedzialność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność obsługi urządzeń technicznych (kosiarka spalinowa, elektronarzędzia, agregat prądotwórczy),
 • umiejętność wykonywania prac manualnych (malowanie, szlifowanie itp.),
 • dyspozycyjność (gotowość do częstych wyjazdów poza miejsce stałego zatrudnienia, również z noclegami),
 • dobra orientacja w terenie, umiejętność czytania mapy,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w terenie (obsługa elektronarzędzi, praca na wysokościach pow. 3 m, prowadzenie samochodu służbowego),
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w pracy terenowej lub w serwisie aparatury techniczno – pomiarowej,
 • umiejętności techniczne,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w terenie.

Zakres głównych obowiązków:

 1. Planowanie wyjazdów terenowych zgodnie z zapotrzebowaniem;
 2. Praca w terenie na sieci stacji Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej:
  • nadzór i utrzymanie w pełnej sprawności infrastruktury pomiarowej sieci stacji PSHM,
  • realizacja programu pomiarowo-obserwacyjnego właściwego dla poszczególnych stacji meteorologicznych PSHM,
  • prace remontowo-konserwacyjne na sieci stacji pomiarowych PSHM (konserwacje urządzeń pomiarowych, infrastruktury technicznej oraz powierzchni pomiarowych),
  • zadania inspekcyjne– ciągły nadzór merytoryczny w zakresie kontroli jakości materiału obserwacyjno-pomiarowego,
  • zadania szkoleniowe – szkolenie obserwatorów na stacjach meteorologicznych,
  • zabezpieczenie reprezentatywności pomiarów meteorologicznych poprzez lokalizowanie stacji zgodnie z wymaganiami, utrzymanie przyrządów pomiarowych zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 3. Prowadzenie samochodu służbowego;
 4. Sporządzanie protokołów sprawozdawczych z wyjazdów terenowych;
 5. Opracowywanie materiału pomiarowo-obserwacyjnego z sieci stacji PSHM lub innych zestawień danych historycznych stanowiących zasób systemów bazodanowych użytkowanych w IMGW-PIB oraz przekazywanie ich w ustalonych zakresach i terminach do komórek odpowiedzialnych za ww. zasoby danych;
 6. Praca w aplikacjach wewnętrznych IMGW-PIB.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w doświadczonym zespole,
 • rozwój zawodowy poprzez szkolenia wewnętrzne,
 • możliwość praktycznego doskonalenia zawodowego i zdobywania doświadczenia,
 • zapoznanie się i praktyczne wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, technicznych,
 • szeroki zakres obowiązków kształtujących samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • możliwość wyjazdów krajowych i zagranicznych.

Termin i forma składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego, w terminie do dnia 06.09.2019 r. na adres: krzysztof.matusik@imgw.pl

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Wioletta Sarata

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1616

Data wytworzenia: 13 sierpnia 2019, 14:17

Data publikacji: 13 sierpnia 2019, 14:19

Data ostatniej modyfikacji: 6 września 2019, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:

Ten wpis nie był zmieniany od publikacji