Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
26.07.2019

Specjalista w Dziale Koordynacji Prac w zakresie Badań, Pomiarów i Ocen Budowli Piętrzących, Katowice

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Centrum Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących – OTKZ

zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista

w Dziale Koordynacji Prac w zakresie Badań, Pomiarów i Ocen Budowli Piętrzących

Miejsce pracy: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6

Liczba etatów: 1

Wymagania:

 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel i Word;
 • Znajomość obsługi oprogramowania do kosztorysowania NORMA;
 • Mile widziana umiejętność obsługi podstawowych aplikacji do obróbki dokumentów;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania z danych liczbowych, samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, planowania i organizacji pracy;
 • Mile widziana znajomość programu AutoCAD i pochodnych oraz zagadnień inżynieryjnych;
 • Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: dokładność, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Zakres obowiązków:

 • Wprowadzanie i przetwarzanie danych niezbędnych do przeprowadzania analiz;
 • Sporządzanie wycen, kosztorysów oraz ofert;
 • Przygotowywanie cyklicznych raportów, sprawozdań oraz planów działalności;
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz śledzenie postępu wiedzy w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych;
 • Współpraca koleżeńska w zakresie realizowanych w Ośrodku prac;
 • Pracownik jest obowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz dyscypliny pracy.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w doświadczonym zespole;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • udział w kursach i szkoleniach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 16.08.2019 r.

na adres poczty elektronicznej: sekretariat.otkz@imgw.pl oraz robert.gil@imgw.pl

lub

dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

CPSBBP – OTKZ  ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

z dopiskiem: OFERTA PRACY: SPECJALISTA W DZIALE KOORDYNACJI

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Elwira Sikora

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1977

Data wytworzenia: 26 lipca 2019, 14:57

Data publikacji: 26 lipca 2019, 14:58

Data ostatniej modyfikacji: 5 września 2019, 13:08

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
5 września 2019 o 13:08:13 [Current Revision] Agnieszka Madejak
26 lipca 2019 o 14:58:31 Agnieszka Madejak