Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
26.07.2019

Specjalista ds. promieniowania słonecznego, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. promieniowania słonecznego

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Podleśna 61

Liczba etatów:2

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: fizyka atmosfery, geofizyka, fizyka techniczna lub pokrewne;
 • dobra znajomość lub zainteresowanie  prowadzeniem pomiarów promieniowania słonecznego
 • wiedza o aparaturze pomiarowej promieniowania słonecznego;
 • doświadczenie w kalibracji  i serwisie przyrządów pomiarowych;
 • umiejętności techniczne i analityczne na wysokim poziomie;
 • znajomość problematyki kontroli i analizy danych;
 • doświadczenie w pracy z dużymi bazami danych – znajomość języka SQL;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • stosowanie  w pracy metod i technik cyfrowego przetwarzania danych i wizualizacji;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność, zaangażowanie, dociekliwość, komunikatywność, obowiązkowość, poszerzanie wiedzy i umiejętności,  chęć rozwoju zawodowego;

Dobrze widziane atuty:

 • znajomość wymagań i zaleceń Światowej Organizacji Meteorologicznej dotyczących pomiarów i obserwacji aktynometrycznych;
 • doświadczenie w przetwarzaniu danych z różnych formatów i o zróżnicowanej strukturze (w tym pliki tekstowe i bazodanowe);
 • znajomość pakietu Excel na poziomie zaawansowanym;
 • zamiłowanie do prac metodycznych, rozwojowych, projektowych w zakresie promieniowania słonecznego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • uprawnienia SEP;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Zakres obowiązków:

 • bieżący nadzór merytoryczny nad systemem pomiarów i przetwarzania danych aktynometrycznych;
 • udział w pracach kalibracyjnych realizowanych w komórce merytorycznej;
 • utrzymywanie przyrządów tworzących grupę wzorca krajowego zgodne ze standardami WMO;
 • planowanie i koordynacja inwestycji i modernizacji w obszarze pomiarów radiacyjnych;
 • kontrola i weryfikacja danych napływających z sieci stacji pomiarów promieniowania słonecznego, atmosferycznego i ziemskiego;
 • udział w tworzeniu i nadzór merytoryczny nad zbiorami bazowymi promieniowania;
 • udział w pracach  rozwojowych i komercyjnych związanych z działalnością komórki;

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą i różnorodną pracę
 • możliwości doskonalenia zawodowego

Termin i forma składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz podpisanej klauzuli informacyjnej do dnia 09.09.2019 r. na adres poczty elektronicznej: aleksandra.kowalska@imgw.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

……………………………………………………………

Imię i nazwisko

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

___________________________

(data i podpis )

Informację wytworzył: Aleksandra Kowalska

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1896

Data wytworzenia: 26 lipca 2019, 13:19

Data publikacji: 26 lipca 2019, 13:19

Data ostatniej modyfikacji: 9 września 2019, 23:58

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
9 września 2019 o 23:58:25 [Current Revision] Agnieszka Madejak
26 lipca 2019 o 13:19:44 Agnieszka Madejak
26 lipca 2019 o 13:19:18 Agnieszka Madejak