Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
22.07.2019

Operator stacji odbioru i przetwarzania danych satelitarnych, Kraków

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Operatora stacji odbioru i przetwarzania danych satelitarnych
w Dziale Teledetekcji Satelitarnej w Krakowie

Miejsce pracy: Kraków, ul. P. Borowego 14

Liczba etatów: 1.5

Wymagania:
• wykształcenie co najmniej średnie lub średnie zawodowe w kierunkach technicznych (informatyk, elektronik, elektrotechnik lub pokrewne);
• dobra znajomość obsługi komputera w systemach Windows i Linux;
• podstawowe umiejętności programistyczne;
• znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu podstawowym (czynna) i średnim (bierna);
• zaangażowanie, skrupulatność i odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole;
• gotowość do pracy w równoważnym czasie pracy (12 godzin (tylko dzień), 7 dni w tygodniu).

Dodatkowym atutem będą:
• znajomość systemu operacyjnego Linux na poziomie zaawansowanym;

Zakres głównych obowiązków:
• praca stanowisku operatora stacji odbioru i przetwarzania danych satelitarnych Działu Teledetekcji Satelitarnej w Krakowie;
• nadzór nad poprawnością pracy stacji (anteny, odbiorniki, systemy komputerowe odbioru i przetwarzania danych satelitarnych)
• monitorowanie procesów odbioru, przetwarzania i dystrybucji danych satelitarnych;
• prowadzenie archiwizacji danych satelitarnych;
• monitorowanie pracy stacji roboczych znajdujących się w stacji odbioru i przetwarzania danych satelitarnych;
• bieżące raportowanie wykonanej pracy;
• udział w pracach rozwojowych systemu odbioru i przetwarzania danych satelitarnych.

Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• ciekawą pracę w doświadczonym zespole;
• możliwość doskonalenia zawodowego (szkolenie wewnętrzne i zewnętrzne);
• bezpieczne warunki pracy;

Termin i forma składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz wypełnionej i podpisanej klauzuli informacyjnej, w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. na adresy: bozena.lapeta@imgw.pl piotr.struzik@imgw.pl

 

……………………………………………………………
Imię i nazwisko

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji.
Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.
W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
lub
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

___________________________
(data i podpis )

Informację wytworzył: Bożena Łapeta

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1593

Data wytworzenia: 22 lipca 2019, 14:16

Data publikacji: 22 lipca 2019, 14:16

Data ostatniej modyfikacji: 5 września 2019, 13:06

Rejestr zmian
Rejestr zmian:

Ten wpis nie był zmieniany od publikacji