Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
17.06.2019

Specjalista w Zespole Serwisu (zastępstwo), Kraków

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni pracownika na stanowisko:

specjalista

w  Zespole  Serwisu

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Kraków, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej Górna Wisła

 w Krakowie

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne (preferowane: elektryczne, elektroniczne, mechanika),
 • Podstawowe umiejętności serwisu elementów elektronicznych (lutowanie, łączenie),
 • Umiejętność doboru aparatury elektrycznej i pozostałego wyposażenie rozdzielnic oraz ich montaż,
 • Predyspozycje do pracy w terenie , umiejętność obsługi elektronarzędzi, brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,
 • Praktyczna umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 • Dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe poza miejsce stałego zatrudnienia),
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,
 • Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy terenowej lub w serwisie aparatury pomiarowej,
 • Uprawnienia SEP Grupa I w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV + uprawnienia do prac kontrolno- pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do 1 kV,
 • Praktyczna znajomość techniki mikroprocesorowej, automatyki przemysłowej, elektroniki,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w terenie,
 • Umiejętność przygotowania dokumentacji technicznej (aktualizacja schematów),
 • Dobra sprawność fizyczna.

Zakres obowiązków:

 • Praca na stanowisku specjalisty w Zespole Serwisu w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej Górna Wisła w Krakowie na zastępstwo;
 • Powadzenie obsługi serwisowej automatycznej aparatury pomiarowej zainstalowanej na stacjach wchodzących w skład sieci pomiarowo-obserwacyjnej.
 • Wykonywanie prac instalacyjnych i remontowych stacji podległych systemów łączności.
 • Praca w aplikacjach bazodanowych, wykonywanie sprawozdań, protokołów obowiązujących na przedmiotowym stanowisku.
 • Wykonywanie konserwacji przyrządów pomiarowych.
 • Praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych w ciągu całego roku.
 • Współpraca z jednostkami wewnętrznymi IMGW-PIB;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 • szkolenie stanowiskowe,
 • możliwość pracy z najnowszymi technologiami pomiarowymi w zakresie meteorologii i hydrologii,
 • pakiet świadczeń socjalnych.

Termin i forma składania dokumentów:

Dokumenty prosimy składać w terminie do dnia: 28.06.2019 r.

lub

 • listownie/osobiście poprzez dostarczenie koperty z dokumentami na adres:

Tomasz Więcek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej Górna Wisła

ul. Piotra Borowego 14,

30-215 Kraków

 

Mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Marian Krokosz

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1501

Data wytworzenia: 17 czerwca 2019, 12:17

Data publikacji: 17 czerwca 2019, 12:18

Data ostatniej modyfikacji: 28 czerwca 2019, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
28 czerwca 2019 o 23:59:17 [Current Revision] Agnieszka Madejak
17 czerwca 2019 o 12:20:01 Agnieszka Madejak
17 czerwca 2019 o 12:18:45 Agnieszka Madejak