Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
12.06.2019

Specjalista ds. teledetekcji naziemnej, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki WodnejPaństwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku

specjalisty ds. teledetekcji naziemnej

w Dziale Teledetekcji Naziemnej

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Podleśna 61

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w kierunku fizyki atmosfery, geografii lub pokrewne;
 • Doświadczenie w pracy z systemami GIS;
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne;
 • Dobra znajomość obsługa komputera ;
 • Znajomość systemu operacyjnego Linux i Windows;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielność, obowiązkowość;
 • Komunikatywność;
 • Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej;

Dodatkowe atuty:

 • Znajomość oprogramowania Matlab;
 • Znajomość języków programowania;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Doświadczenie w zagadnieniach związanych z meteorologią;

Zakres głównych obowiązków:

 • Analiza i interpretacja danych radarowych i systemu detekcji wyładowań atmosferycznych;
 • Rozwój metodyki w zakresie meteorologii radarowej;
 • Opracowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu teledetekcji naziemnej;
 • przygotowywanie i prowadzenie prezentacji z zakresu teledetekcji naziemnej;
 • wykonywanie ekspertyz z zakresu dotyczącego teledetekcji naziemnej;
 • optymalizacja parametrów pracy systemów i produktów działających w DTN;
 • wparcie prac utrzymaniowych systemów komputerowych działających w DTN;
 • Udział w projektach badawczych;

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w doświadczonym zespole;
 • możliwość doskonalenia zawodowego i zdobywania doświadczenia w realizacji zarówno małych jak i dużych, ogólnopolskich projektów;
 • zapoznanie się i praktyczne wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi związanych z teledetekcją naziemną (sieć radarów meteorologicznych POLRAD oraz system detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN)
 • szeroki zakres obowiązków kształtujących samodzielność w podejmowaniu decyzji.

Termin i forma składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, w terminie do dnia 15.07.2019 na adres: rafal.lewandowski@imgw.pl

 

Prosimy o podpisanie i załączenie klauzuli informacyjnej.

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 

………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.   Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB   z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

 

___________________________

(data i podpis )

Informację wytworzył: Rafał Lewandowski

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1782

Data wytworzenia: 12 czerwca 2019, 11:20

Data publikacji: 12 czerwca 2019, 11:21

Data ostatniej modyfikacji: 15 lipca 2019, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:

Ten wpis nie był zmieniany od publikacji