Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
31.05.2019

Specjalista w Dziale Nowych Technologii i Baz Danych, Legionowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

w Warszawie

Centrum Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących – OTKZ

zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista

w Dziale Nowych Technologii i Baz Danych

Sekcja w Legionowie

Miejsce pracy: 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 38

Liczba etatów: 1

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie jednej z następujących dziedzin: geologii, geofizyki lub budownictwa wodnego.
 • Doświadczenie w terenowych pracach pomiarowych zjawisk filtracyjnych w zakresie budownictwa hydrotechnicznego.
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office. Mile widziana umiejętność obsługi oprogramowania graficznego.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.
 • Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do wykonywania zadań w terenie.

Zakres obowiązków:

 • Analiza warunków filtracji wód gruntowych w budowlach ziemnych na podstawie dokumentacji projektowej obiektu, dokumentacji hydrogeologicznej podłoża oraz wyników badań geofizycznych i geotechnicznych.
 • Wykonywanie badań i pomiarów przebiegu procesów filtracyjnych na budowlach piętrzących przy pomocy aparatury pomiarowej stanowiącej wyposażenie Centrum metodami geofizycznymi ze  szczególnym uwzględnieniem metody potencjału elektrycznego i metody wskaźnikowej (kolorymetrycznej).
 • Sporządzanie analiz i ocen warunków filtracyjnych na budowlach piętrzących w zakresie zadań realizowanych w CPSBBP – OTKZ.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz śledzenie postępu wiedzy w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych.
 • Pracownik jest obowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz dyscypliny pracy.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • udział w kursach i szkoleniach;
 • opiekę medyczną w ramach opłaconego przez pracownika pakietu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 14.06.2019r.

na adres poczty elektronicznej: sekretariat.otkz@imgw.pl oraz zbigniew.dmitruk@imgw.pl

lub

dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

CPSBBP – OTKZ  ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

z dopiskiem: OFERTA PRACY: SPECJALISTA W DZIALE Nowych Technologii i Baz Danych, Sekcja w Legionowie.

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Elwira Sikora

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2118

Data wytworzenia: 31 maja 2019, 11:58

Data publikacji: 31 maja 2019, 11:59

Data ostatniej modyfikacji: 14 czerwca 2019, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
14 czerwca 2019 o 23:59:15 [Current Revision] Agnieszka Madejak
31 maja 2019 o 11:59:38 Agnieszka Madejak