Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
31.05.2019

Specjalista w DSPO-Odra, Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata do pracy na czas określony na stanowisku:

specjalisty w DSPO-Odra

Miejsce pracy: Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe (fizyka atmosfery, geografia, klimatologia, inżynieria środowiska, inżynieria wodna, hydrologia, ochrona środowiska),
 • znajomość zagadnień z zakresu meteorologii, klimatologii,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe z zakresu meteorologii lub na stanowisku wymagającym realizowania zadań zbliżonych do poniższego zakresu obowiązków,
 • znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel),
 • skrupulatność i odpowiedzialność,
 • umiejętność obsługi urządzeń technicznych
 • dyspozycyjność (praca w cyklu zmianowym, ok 10 dniowe dyżury),
 • dobra kondycja fizyczna (dojście do pracy na Śnieżkę w każdych warunkach pogodowych),
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych (silny wiatr, oblodzenie, niskie temperatury, niska wilgotność powietrza, praca na wysokościach pow. 3 m),
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość pracy na stanowisku obserwatora meteorologicznego,
 • umiejętność jazdy na nartach,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Zakres głównych obowiązków:

 1. Praca na sieci stacji Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej:
  • Wykonywanie obserwacji i pomiarów meteorologicznych oraz ich terminowe przekazywanie do zbiornicy,
  • realizacja programu pomiarowo-obserwacyjnego właściwego dla WOM Śnieżka i innych stacji meteorologicznych,
  • drobne prace remontowo-konserwacyjne w WOM Śnieżka (konserwacje urządzeń pomiarowych, infrastruktury technicznej oraz powierzchni pomiarowych),
  • zadania inspekcyjno-szkoleniowe – ciągły nadzór merytoryczny w zakresie kontroli jakości materiału obserwacyjno-pomiarowego,
  • zabezpieczenie reprezentatywności pomiarów meteorologicznych poprzez lokalizowanie stacji zgodnie z wymaganiami.
 2. Opracowywanie materiału pomiarowo-obserwacyjnego z sieci stacji PSHM lub innych zestawień danych historycznych stanowiących zasób systemów bazodanowych użytkowanych w IMGW-PIB oraz przekazywanie ich w ustalonych zakresach i terminach do komórek odpowiedzialnych za ww. zasoby danych.
 3. Praca w aplikacjach bazodanowych.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w doświadczonym zespole;
 • możliwość doskonalenia zawodowego i zdobywania doświadczenia
 • zapoznanie się i praktyczne wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • szeroki zakres obowiązków kształtujących samodzielność w podejmowaniu decyzji;

Termin i forma składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego, w terminie do dnia  10 czerwca 2019 br. na adres: miroslaw.labuhn@imgw.pl

 

………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

___________________________

(data i podpis )

 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Piotr Krzaczkowski

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 5401

Data wytworzenia: 31 maja 2019, 9:59

Data publikacji: 31 maja 2019, 10:01

Data ostatniej modyfikacji: 10 czerwca 2019, 23:58

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
10 czerwca 2019 o 23:58:02 [Current Revision] Agnieszka Madejak
31 maja 2019 o 10:01:32 Agnieszka Madejak
31 maja 2019 o 10:01:12 Agnieszka Madejak