Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
27.05.2019

Specjalista w Dziale Geodezji i Pomiarów Przemieszczeń: Katowice, Legionowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

w Warszawie

Centrum Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących – OTKZ

zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista

w Dziale Geodezji i Pomiarów Przemieszczeń

Sekcja w Katowicach

Miejsce pracy: 40-045 Katowice, ul. Bratków 10

Liczba etatów: 1

oraz

Sekcja w Legionowie

Miejsce pracy: 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 38

Liczba etatów: 1

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne ( geodezja inżynieryjna, przemysłowa),
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność (gotowość do częstych wyjazdów poza miejsce stałego zatrudnienia),
 • znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel),
 • znajomość programów geodezyjnych (Mikromap, Winkalk itp.) oraz programów ze środowiska CAD oraz GIS,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w terenie (praca na wysokościach pow. 3 m),
 • dobra orientacja w terenie,
 • umiejętność obsługi urządzeń technicznych ( np. elektronarzędzia),
 • umiejętność logicznego myślenia, zmysł inżynierski,
 • zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów w terenie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość i pozytywne nastawienie do pracy oraz chęć do rozszerzania i zdobywania wiedzy i doświadczenia.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe z zakresu pomiarów geodezyjnych dla wyznaczania przemieszczeń obiektów hydrotechnicznych lub na stanowisku wymagającym realizowania zadań zbliżonych do powyższych zagadnień,
 • doświadczenie w pracy terenowej,
 • znajomość angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • podstawowa wiedza prawna związana z zakresem podejmowanej pracy.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie geodezyjnych prac pomiarowych i kontrolnych na obiektach hydrotechnicznych,
 • opracowywanie wyników pomiarów terenowych i wykonywanie opracowań technicznych,
 • obsługa sprzętu pomiarowego i komputerowego zgodnie z ustalonymi technologiami,
 • wykonywanie lub współudział w opracowywaniu analiz i opinii związanych z pomiarami przemieszczeń obiektów  hydrotechnicznych,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi IMGW-PIB Centrum Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących związanymi z techniczną kontrolą zapór.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w doświadczonym zespole,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • udział w kursach i szkoleniach,
 • opiekę medyczną w ramach opłaconego przez pracownika pakietu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 14.06.2019 r.

na adres poczty elektronicznej: sekretariat.otkz@imgw.pl oraz jacek.mikulski@imgw.pl

lub

dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

CPSBBP – OTKZ  ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

z dopiskiem: OFERTA PRACY: SPECJALISTA W DZIALE GEODEZJI,

Sekcja w Katowicach lub Sekcja w Legionowie.

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Elwira Sikora

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2466

Data wytworzenia: 27 maja 2019, 11:28

Data publikacji: 27 maja 2019, 11:29

Data ostatniej modyfikacji: 14 czerwca 2019, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:

Ten wpis nie był zmieniany od publikacji