Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
24.05.2019

Specjalista w Dziale Księgowości, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni pracownika na stanowisko:

Specjalista w Dziale Księgowości

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Podleśna 61

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe o specjalności: księgowość, finanse, ekonomia.
 2. Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata na podobnym stanowisku.
 3. Praktyczna znajomość przepisów podatkowych i zasad rachunkowości.
 4. Dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu MF.
 5. podstawowa znajomość j. angielskiego w piśmie i mowie.

Zakres obowiązków:

 1. Kontrola, dekretowanie i księgowanie analityczne otrzymanych dokumentów.
 2. Księgowanie i wyliczenia rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.
 3. Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej.
 4. Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych.
 5. Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.
 6. Prowadzenie windykacji.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • udział w kursach i szkoleniach,
 • opiekę medyczną w ramach opłaconego przez pracownika pakietu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres poczty elektronicznej: lidia.nowak@imgw.pl

 

………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

___________________________

(data i podpis )

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Lidia Nowak

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1552

Data wytworzenia: 24 maja 2019, 8:07

Data publikacji: 24 maja 2019, 8:10

Data ostatniej modyfikacji: 6 września 2019, 8:20

Rejestr zmian
Rejestr zmian:

Ten wpis nie był zmieniany od publikacji