Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
18.04.2019

Specjalista w Zakładzie Badań Morskich, Gdynia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko

specjalisty w Zakładzie Badań Morskich w Gdyni

Miejsce pracy: Gdynia, ul. Waszyngtona 42,

Wymagania:

 • Ukończone studia II stopnia (magister) na kierunku: Oceanografia (specjalność: Oceanografia fizyczna), Geografia (Geografia fizyczna), Matematyka, Fizyka, Geofizyka lub pokrewnym;
 • Znajomość zagadnień w zakresie procesów zachodzących w strefie brzegowej i otwartego morza m.in dynamiki morza, modelowania procesów hydrodynamicznych, w szczególności modelowania falowania;
 • Znajomość teorii i metod badawczych oceanograficznych (wykorzystanie ADCP, CTD, boje falowe), oprogramowania typu GIS;
 • Znajomość oprogramowania typu Matlab, wraz z przygotowywaniem własnych skryptów i funkcji obliczeniowych;
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację, czytanie prac naukowych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdolność kreatywnego i logicznego myślenia;
 • Skrupulatność i odpowiedzialność.

Pożądane:

 • Praktyka zawodowa z zakresu modelowania procesów hydrodynamicznych;
 • Dobrze widziane jest posiadanie dorobku publikacyjnego, prezentacji konferencyjnych w ramach dotychczas prowadzonych zagadnień oraz potwierdzonego udziału w projektach badawczych;
 • Doświadczenie w przygotowaniu artykułów naukowych.

Zakres obowiązków:

 • Realizacja prac naukowo – badawczych z dziedziny klimatologii w szczególności dotyczącej Bałtyku i strefy brzegowej, oraz prac metodycznych z zakresu prognostycznego modelowania falowania;
 • Opracowanie podstaw metodycznych i wdrażanie metod analiz klimatologicznych i oceanograficznych objętych programami prac naukowo-badawczych dla polskiej strefy brzegowej i Bałtyku;
 • Udział w opracowaniu i wdrożeniu morskiego serwisu informacyjnego oraz przygotowywaniu nowych produktów dotyczących warunków środowiskowych polskiej strefy brzegowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod monitorowania stanu środowiska morskiego;
 • Nadzór merytoryczny nad analizą i archiwizacją danych do monitoringu falowania;
 • Opracowywanie techniczne i naukowe pomiarów, rezultatów symulacji numerycznych i zbiorów danych niezbędnych do pracy z modelami falowania i prądów;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania opinii i ekspertyz klimatologicznych i oceanograficznych dla potrzeb administracji rządowej i samorządowej, podmiotów gospodarczych i innych.
 • Udział w przygotowywaniu publikacji, prezentacja wyników na konferencjach naukowych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • szkolenia stanowiskowe;
 • udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, seminariach krajowych i zagranicznych;
 • prywatną opiekę medyczną w ramach opłaconego przez pracownika pakietu;
 • ciekawą pracę

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem, listu motywacyjnego z podaniem wysokości oczekiwanego wynagrodzenia zasadniczego oraz podpisanej klauzuli informacyjnej, w terminie do 15.05.2019 r. na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Badań Morskich w Gdyni

ul. Waszyngtona 42

81-342 Gdynia

z dopiskiem „KONKURS ZBM w Gdyni”

 

lub drogą mailową na adres: ewa.jakusik@imgw.pl

 

Mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o podpisanie i załączenie klauzuli informacyjnej.

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.   Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pani/ Pan  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o akceptację poniższej zgody o następującej treści:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

 

Informację wytworzył: Ewa Jakusik

Informację opublikował: Michał Mierzejewski

Liczba wyświetleń: 2905

Data wytworzenia: 18 kwietnia 2019, 11:20

Data publikacji: 18 kwietnia 2019, 11:22

Data ostatniej modyfikacji: 15 maja 2019, 23:16

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
15 maja 2019 o 23:16:13 [Current Revision] Michał Mierzejewski
23 kwietnia 2019 o 08:40:05 Agnieszka Madejak
23 kwietnia 2019 o 08:39:37 Agnieszka Madejak
18 kwietnia 2019 o 11:22:58 Michał Mierzejewski