Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
11.04.2019

Specjalista do pracy w laboratorium wzorcującym, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni pracownika na stanowisko:

Specjalista do pracy w laboratorium wzorcującym

w Centralnym Laboratorium Aparatury Pomiarowej IMGW-PIB

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Podleśna 61

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: elektrotechnika, automatyka i robotyka lub pokrewne);
 • dobrze widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość zagadnień z zakresu miernictwa elektrycznego i elektronicznego;
 • dobra znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Excel, Access);
 • mile widziane doświadczenie w programowaniu;
 • znajomość języka angielskiego (wymagana głównie do czytania dokumentacji technicznej);
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole;
 • sumienność i dokładność;
 • dobra organizacja pracy.

Główne obowiązki:

 • wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury (czujników termometrów rezystancyjnych, przetworników temperatury i termometrów elektronicznych) oraz wilgotności (przetworników wilgotności i higrometrów);
 • sporządzanie i autoryzowanie świadectw wzorcowania;
 • obsługa wyposażenia pomiarowego;
 • prace przy utrzymaniu systemu zarządzania w laboratorium, w tym tworzenie nowej i aktualizacja starej dokumentacji technicznej;
 • wykonywanie prac terenowych realizowanych przez laboratorium;
 • prace przy rozwoju laboratorium;
 • przestrzeganie procedur i instrukcji systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz wykonywanie obowiązków z nich wynikających.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwości doskonalenia i rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 31.05.2019 r.

Dokumenty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jaroslaw.kanclerz@imgw.pl lub dostarczyć na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej

Jarosław Kanclerz

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

 

………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

___________________________

(data i podpis )

 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Agnieszka Wierzbicka

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1819

Data wytworzenia: 11 kwietnia 2019, 11:16

Data publikacji: 11 kwietnia 2019, 11:17

Data ostatniej modyfikacji: 31 maja 2019, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
31 maja 2019 o 23:59:27 [Current Revision] Agnieszka Madejak
11 kwietnia 2019 o 11:17:42 Agnieszka Madejak