Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
10.04.2019

Specjalista w Sekcji Organizacji Służby Prognoz Hydrologicznych, Kraków

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata do pracy na czas określony na stanowisku:

specjalisty w Sekcji Organizacji Służby Prognoz Hydrologicznych

Miejsce pracy: Kraków, ul. Piotra Borowego 14

Wymagania:

 • Student 5 roku lub absolwent studiów o kierunku inżynieria/ochrona/kształtowanie środowiska, inżynieria wodna, hydrologia, geografia, geoinformacja lub pokrewne;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (B2);
 • dobra znajomość narzędzi pakietu Microsoft Office;
 • znajomość zagadnień hydrologii;
 • podstawowa znajomość aplikacji GIS (ArcGIS, QGIS i inne)
 • gotowość do wyjazdów krajowych i zagranicznych;
 • zdolność przestrzennego i logicznego myślenia;
 • umiejętność pracy indywidulanej oraz w zespole, odpowiedzialność, sumienność.
 • zdolności organizacyjne.

Zakres głównych obowiązków:

 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, zestawień dotyczących Służby Prognoz Hydrologicznych;
 • organizowanie i prowadzenie spotkań i szkoleń oraz przygotowywanie prezentacji i materiałów na ich potrzeby;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zadań Sekcji;
 • współpraca z innymi komórkami IMGW-PIB;
 • udział w organizacji wyjazdów służbowych pracowników Służby Prognoz Hydrologicznych;
 • udział w opracowywaniu planów działania Sekcji i innych komórek organizacyjnych Służby Prognoz Hydrologicznych.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w doświadczonym zespole;
 • możliwość doskonalenia zawodowego i zdobywania doświadczenia w realizacji zarówno małych jak i dużych, ogólnopolskich projektów;
 • zapoznanie się i praktyczne wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • szeroki zakres obowiązków kształtujących samodzielność w podejmowaniu decyzji;
 • możliwość wyjazdów krajowych i zagranicznych.

Termin i forma składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego, w terminie do dnia  2 maja 2019 br. na adres: katarzyna.slaba@imgw.pl

 

………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

___________________________

(data i podpis )

 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Katarzyna Słaba

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1654

Data wytworzenia: 10 kwietnia 2019, 15:27

Data publikacji: 10 kwietnia 2019, 15:29

Data ostatniej modyfikacji: 2 maja 2019, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
2 maja 2019 o 23:59:02 [Current Revision] Agnieszka Madejak
10 kwietnia 2019 o 15:29:51 Agnieszka Madejak