Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
08.04.2019

Specjalista w Dziale Chemii, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

w Warszawie

Centrum Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących – OTKZ

zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista

w Dziale Chemii

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku: inżynieria/ochrona środowiska, chemia, technologia chemiczna lub pokrewne;
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym z wdrożonym systemem zarządzania zgodnie z normą 17025;
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, planowania i organizacji pracy oraz pracy w zespole;
 • Posiadanie następujących cech osobowości: dokładność, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność;
 • Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do wykonywania zadań w terenie;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;

Mile widziane:

 • Umiejętność obsługi aparatury specjalistycznej (chromatografy gazowe, atomowa spektrometria absorpcyjna);
 • Doświadczenie w pracy próbkobiorcy w zakresie pobierania wody, ścieków, osadów dennych;

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie analiz w laboratorium chemicznym;
 • Opracowywanie wyników badań;
 • Pobieranie próbek w terenie;
 • Wykonywanie obowiązków w ramach wdrożonego systemu zarządzania zgodnie z normą 17025;
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do problematyki badań chemicznych i systemu zarządzania;

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w doświadczonym zespole;
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • Możliwość doskonalenia zawodowego;
 • Szkolenia stanowiskowe;
 • Udział w kursach i szkoleniach;
 • Opiekę medyczną w ramach opłaconego przez pracownika pakietu;

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 19.04.2019 r.:

na adres poczty elektronicznej: sekretariat.otkz@imgw.pl oraz urszula.dmitruk@imgw.pl

lub

dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

CPSBBP – OTKZ  ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

z dopiskiem: OFERTA PRACY: SPECJALISTA W DZIALE CHEMII, Warszawa.

 

………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

___________________________

(data i podpis )

 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Elwira Sikora

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1793

Data wytworzenia: 8 kwietnia 2019, 11:28

Data publikacji: 8 kwietnia 2019, 11:31

Data ostatniej modyfikacji: 19 kwietnia 2019, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
19 kwietnia 2019 o 23:59:30 [Current Revision] Agnieszka Madejak
8 kwietnia 2019 o 11:31:59 Agnieszka Madejak