Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
25.03.2019

Specjalista w Dziale Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących, Gdynia, Katowice, Kraków, Wrocław

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

w Warszawie

Centrum Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących – OTKZ

zatrudni osoby na stanowisko:

Specjalista

w Dziale Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących,

Sekcje: w Gdyni, w Katowicach, w Krakowie, we Wrocławiu

Miejsce pracy: lokalizacja właściwa dla Sekcji

Wymagania:

 • Uprawnienia budowlane pozwalające na wykonywanie kontroli stanu technicznego budowli hydrotechnicznych.
 • Doświadczenie w pracy w zakresie budownictwa hydrotechnicznego.
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office. Mile widziana umiejętność obsługi oprogramowania typu CAD.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.
 • Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do wykonywania zadań w terenie.

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz innych prac związanych z techniczną kontrolą zapór.
 • Przeprowadzanie kontroli, uczestnictwo w przeglądach i wizjach lokalnych budowli hydrotechnicznych.
 • Prowadzenie baz danych w systemie ewidencji i kontroli obiektów piętrzących SEKOP.
 • Współpraca z Państwowym Przedsiębiorstwem Wodnym Wody Polskie oraz innymi użytkownikami obiektów hydrotechnicznych, w zakresie prac realizowanych w ramach Służby TKZ.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz śledzenie postępu wiedzy w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych.
 • Współpraca koleżeńska w zakresie realizowanych w Ośrodku prac.
 • Pracownik jest obowiązany do stosowania reguł postępowania wynikających z systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 1400 oraz EMAS.
 • Pracownik jest obowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz dyscypliny pracy.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • udział w kursach i szkoleniach;
 • opiekę medyczną w ramach opłaconego przez pracownika pakietu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 15.04.2019 r.:

na adres poczty elektronicznej: sekretariat.otkz@imgw.pl

lub

dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

CPSBBP – OTKZ

ul. Kossutha 6,

40-844 Katowice

z dopiskiem: OFERTA PRACY: SPECJALISTA W DZIALE OCEN, Sekcja w …………….

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Elwira Sikora

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2146

Data wytworzenia: 25 marca 2019, 12:01

Data publikacji: 25 marca 2019, 12:03

Data ostatniej modyfikacji: 15 kwietnia 2019, 23:53

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
15 kwietnia 2019 o 23:53:05 [Current Revision] Agnieszka Madejak
25 marca 2019 o 12:31:33 Agnieszka Madejak
25 marca 2019 o 12:03:01 Agnieszka Madejak