Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu
05.03.2019

Synoptyk meteorolog, Warszawa (wersja archiwalna)

Przeglądasz starą wersję tego wpisu z 5 marca 2019 o 14:58:12. Kliknij tutaj, aby zobaczyć aktualną wersję.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

synoptyk meteorolog

w Centralnym Biurze Prognoz Meteorologicznych

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Podleśna 61

Liczba etatów: 1

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i stosowanych z tych dziedzin;
 • Podstawowa wiedza z zakresu meteorologii i klimatologii;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w nocy oraz systemie zmianowym;
 • Obsługa komputera;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Odporność na stres;
 • Komunikatywność;
 • Zdolność przestrzennego i logicznego myślenia;
 • Dyspozycyjność;
 • Odpowiedzialność.

Zakres obowiązków:

 • Odbycie przewidzianego programem szkolenia oraz praktyk wyjazdowych,
 • Ukończenie z wynikiem pozytywnym egzaminu uprawniającego do pracy na stanowisku synoptyka,
 • Po zdaniu egzaminu prowadzenie osłony meteorologicznej w zakresie:
  • Pełnienia 12 godz. dyżurów zgodnie z ustalanym kwartalnie grafikiem. Praca zmianowa w systemie równoważnym (również w nocy, niedziele, święta);
  • analizy danych o stanie atmosfery pochodzących z systemów pomiarowych IMGW-PIB;
  • sporządzania i analizy map synoptycznych;
  • przygotowywania i wydawania prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych;
  • Opracowywania i przekazywania informacji meteorologicznych mediom w tym udział w nagraniach audiowizualnych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • Możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, seminariach krajowych i zagranicznych;
 • Ciekawą i rozwijającą pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 • CV (zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, zdjęcia dyplomu ukończenia studiów, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);
 • Listu motywacyjnego z uwzględnieniem informacji o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto;
 • Mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r. na adres e-mail: szymon.ogorek@imgw.pl

 

 

 

………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

 

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.   Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Jeśli wyraża Pani/ Pan  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o akceptację poniższej zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

___________________________

(data i podpis )

 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Teresa Pindor

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2170

Data wytworzenia: 5 marca 2019, 14:57

Data publikacji: 5 marca 2019, 14:58

Data ostatniej modyfikacji: 11 kwietnia 2019, 0:03

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
11 kwietnia 2019 o 00:03:26 [aktualna wersja] Agnieszka Madejak
5 marca 2019 o 14:58:12 Agnieszka Madejak