Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
25.02.2019

Specjalista do pracy na Stacji Hydrologicznej, Słupsk

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Dział Służby Pomiarowo – Obserwacyjny

Pomorze w Gdyni

zatrudni pracownika na stanowisko:

specjalista

do pracy na Stacji Hydrologicznej w Słupsk

Liczba etatów: 1 etat

Miejsce pracy: Słupsk

Umowa o pracę na zastępstwo

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe (fizyka atmosfery, geografia, klimatologia, inżynieria środowiska, inżynieria wodna, hydrologia, ochrona środowiska),
 • znajomość zagadnień z zakresu fizyki wody, hydrologii,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe z zakresu hydrologii lub na stanowisku wymagającym realizowania zadań zbliżonych do poniższego zakresu obowiązków,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętności pływackie,
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel),
 • skrupulatność i odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność (gotowość do częstych wyjazdów poza miejsce stałego zatrudnienia),
 • dobra orientacja w terenie, umiejętność czytania mapy,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w terenie (obsługa elektronarzędzi, praca na wysokościach pow. 3 m),
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w pracy terenowej lub w serwisie aparatury pomiarowej,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w terenie,
 • umiejętność obsługi urządzeń technicznych (piła łańcuchowa, agregat prądotwórczy, kosiarka spalinowa).

Zakres obowiązków:

 1. Praca biurowo / terenowa na sieci stacji Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej:
 • nadzór i utrzymanie w pełnej sprawności infrastruktury pomiarowej sieci stacji PSHM,
 • realizacja programu pomiarowo-obserwacyjnego właściwego dla poszczególnych stacji PSHM,
 • zadania inspekcyjno-szkoleniowe – ciągły nadzór merytoryczny w zakresie kontroli jakości materiału obserwacyjno-pomiarowego,
 • zabezpieczenie reprezentatywności pomiarów meteorologicznych poprzez lokalizowanie stacji zgodnie z wymaganiami,
 • opracowywanie hydrologicznego materiału pomiarowo-obserwacyjnego z sieci stacji PSHM lub innych zestawień danych historycznych stanowiących zasób systemów bazodanowych użytkowanych w IMGW-PIB oraz przekazywanie ich w ustalonych zakresach i terminach do komórek odpowiedzialnych za ww. zasoby danych,
 • Praca w aplikacjach bazodanowych.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • szkolenie stanowiskowe,
 • pakiet świadczeń socjalnych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego w terminie do 15.03.2019r. na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB

Dział Służby Pomiarowo – Obserwacyjnej

Pomorze w Gdyni

lub pocztą e-mail: bozena.pawlik@imgw.pl

 

Prosimy o podpisanie i załączenie klauzuli informacyjnej. Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 

 

 

………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

 

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.   Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Jeśli wyraża Pani/ Pan  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o akceptację poniższej zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

___________________________

(data i podpis )

 

Informację wytworzył: Bożena Pawlik

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2287

Data wytworzenia: 25 lutego 2019, 9:32

Data publikacji: 25 lutego 2019, 9:35

Data ostatniej modyfikacji: 16 marca 2019, 0:00

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
16 marca 2019 o 00:00:20 [Current Revision] Agnieszka Madejak
25 lutego 2019 o 09:35:47 Agnieszka Madejak