Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
08.02.2019

Administrator baz danych, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –

Państwowy Instytut Badawczy

w Warszawie

zatrudni pracownika na stanowisko:

Administrator baz danych

do pracy w  Centrum Informatyki

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunek informatyka lub pokrewne
 • co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku
 • doświadczenia w administracji systemami operacyjnymi Linux
 • dobra znajomość języków skryptowych powłoki systemowej
 • doświadczenia w administracji bazami danych Oracle, PostgreSQL
 • umiejętność posługiwania się narzędziami do obsługi baz danych Oracle, PostgreSQL
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa IT
 • wysoko rozwiniętych umiejętności organizacji pracy
 • umiejętności efektywnej komunikacji
 • umiejętności pracy w zespole
 • tworzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Mile widziane:

 • znajomość oprogramowania Pgpool-II
 • znajomość Oracle Real Application Clusters (RAC)

Zakres obowiązków:

 • administracja systemami bazodanowymi Oracle/PostgreSQL
 • dbanie o bezpieczeństwo powierzonych systemów/obszarów, w tym dbanie o aktualność systemów, bibliotek, wykonywanie kopii bezpieczeństwa elementów, które nie są objęte innymi narzędziami kopii bezpieczeństwa itp.,
 • dbanie oraz odpowiedzialność za zgodność licencyjną w powierzonych systemach/obszarach i na powierzonych urządzeniach,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (CV),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku),

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów i zaświadczeń w terminie do 15.03.2019 r.

na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Centrum Informatyki

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

lub pocztą e-mail: it.biuro@imgw.pl

 

Prosimy o podpisanie i załączenie klauzuli informacyjnej.

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 

………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

 

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.   Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB   z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

 

___________________________

(data i podpis )

 

Informację wytworzył: Joanna Kowalczyk

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2357

Data wytworzenia: 8 lutego 2019, 16:47

Data publikacji: 8 lutego 2019, 16:50

Data ostatniej modyfikacji: 16 marca 2019, 0:00

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
16 marca 2019 o 00:00:20 [Current Revision] Agnieszka Madejak
11 lutego 2019 o 07:07:29 Agnieszka Madejak
8 lutego 2019 o 16:59:17 Agnieszka Madejak
8 lutego 2019 o 16:50:13 Agnieszka Madejak