Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
29.01.2019

Specjalista – opracowania i ekspertyzy meteorologiczne, Katowice

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni pracownika na stanowisko:

specjalista – opracowania i ekspertyzy meteorologiczne

Liczba etatów: 1

 w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej Górna Wisła w Krakowie RSH Katowice

Miejsce pracy: Katowice, ul. Bratków 10

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: geografia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne;
 • Znajomość zagadnień meteorologii i hydrologii;
 • Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • Znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Excel);
 • Mile widziana znajomość aplikacji GIS;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Skrupulatność, punktualność i odpowiedzialność;
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy;

Zakres obowiązków:

 • Realizacja ekspertyz, opracowań i opinii oraz informacji dotyczących środowiska naturalnego w zakresie meteorologii i klimatologii;
 • Kontakt ze zleceniodawcami, przygotowywanie ofert w zakresie działalności komercyjnej;
 • Poszukiwanie nowych klientów;
 • Praca w systemach bazodanowych;
 • Współpraca z jednostkami wewnętrznymi IMGW-PIB;

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • Możliwość doskonalenia zawodowego;

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego z uwzględnieniem wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto) w terminie do 07.02.2019r. na adres poczty elektronicznej: piotr.kubiciel@imgw.pl lub dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

DSPO Górna Wisła

RSH Katowice

ul. Bratków 10

40-045 Katowice

 

Mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

Prosimy o podpisanie i załączenie klauzuli. Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB   z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

 

(data i podpis)

 

Informację wytworzył: Piotr Kubiciel

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2946

Data wytworzenia: 29 stycznia 2019, 13:18

Data publikacji: 29 stycznia 2019, 13:19

Data ostatniej modyfikacji: 11 marca 2019, 14:28

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
11 marca 2019 o 14:28:25 [Current Revision] Agnieszka Madejak
29 stycznia 2019 o 13:19:36 Agnieszka Madejak