Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
17.01.2019

Specjalista w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej Środkowa Wisła, Białystok

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni pracownika na stanowisko:

specjalisty

w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej  Środkowa Wisła

Miejsce pracy: Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: meteorologia i klimatologia, fizyka atmosfery, geografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska i pokrewne;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel);
 • Skrupulatność i odpowiedzialność;
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w terenie (obsługa elektronarzędzi, praca na wysokościach pow. 3 m).

Pożądane:

 • Znajomość zagadnień z zakresu meteorologii i hydrologii;
 • Doświadczenie zawodowe z zakresu meteorologii i klimatologii lub na stanowisku wymagającym realizowania zadań zbliżonych do poniższego zakresu obowiązków;
 • Znajomość programów z pakietu ArcGIS, Corel DRAW;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • uprawnienia SEP w zakresie E;
 • Umiejętność pływania.

Zakres obowiązków:

 • Praca na stanowisku specjalisty w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej Środkowa Wisła;
 • Nadzór i utrzymanie meteorologicznej i hydrologicznej sieci stacji pomiarowych;
 • Opracowywanie meteorologicznego materiału pomiarowo-obserwacyjnego z sieci stacji PSHM lub innych zestawień danych historycznych stanowiących zasób systemów bazodanowych użytkowanych w IMGW-PIB;
 • Praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych w ciągu całego roku;
 • Wykonywanie kontroli, remontów, zakładania, przenoszenia oraz likwidacji stacji meteorologicznych i hydrologicznych w obszarze działania DSPO Środkowa Wisła;
 • Kontrole i inspekcje stacji meteorologicznych i hydrologicznych;
 • Szkolenie obserwatorów ryczałtowych;
 • Praca w aplikacjach bazodanowych, wykonywanie sprawozdań, protokołów obowiązujący na przedmiotowym stanowisku;
 • Wykonywanie konserwacji przyrządów pomiarowych;
 • Prace geodezyjne: niwelacja techniczna.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w młodym zespole;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • szkolenie stanowiskowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV wraz z klauzulą informacyjną) oraz listu motywacyjnego w terminie do 1.02.2019 r. na adres poczty elektronicznej:

marlena.wiercinska@imgw.pl i lukasz.krysztopik@imgw.pl lub dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  – Państwowy Instytut Badawczy

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej Środkowa Wisła

ul. Ciołkowskiego 2/3

15-245, Białystok

 

Mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

 

Prosimy o podpisanie i załączenie klauzuli. Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.   Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Informację wytworzył: Halina Zub

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2219

Data wytworzenia: 17 stycznia 2019, 8:50

Data publikacji: 17 stycznia 2019, 8:51

Data ostatniej modyfikacji: 1 lutego 2019, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
1 lutego 2019 o 23:59:02 [Current Revision] Agnieszka Madejak
17 stycznia 2019 o 08:59:34 Agnieszka Madejak
17 stycznia 2019 o 08:51:46 Agnieszka Madejak