Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
09.01.2019

Specjalista z zakresu hydrologii w Dziale Baz Danych i Ekspertyz, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Specjalisty z zakresu hydrologii w Dziale Baz Danych i Ekspertyz

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Podleśna 61

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: geografia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne (preferowanie wykształcenie związane z hydrologią);
 • znajomość zagadnień hydrologii;
 • znajomość obsługi komputera;
 • znajomość programów pakietu MS Office;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • sumienność i dokładność;
 • dobra organizacja pracy.

Główne obowiązki:

 • weryfikacja i ocena poprawności danych hydrologicznych i opracowań materiałów rocznikowych;
 • współudział w administrowaniu Centralną Bazą Danych Historycznych;
 • eksploatacja i udział w pracach rozwojowych Centralnej Bazy Danych Historycznych;
 • udział w opracowywaniu Roczników Hydrologicznych;
 • udział w pracach rozwojowych i eksploatacji systemów bazodanowych IMGW-PIB;
 • współpraca przy testowaniu i wdrażaniu nowego oprogramowania firmowego;
 • wprowadzanie danych z dokumentów papierowych na nośniki cyfrowe.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość doskonalenia zawodowego.

Termin i forma składania dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego, z podaniem wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto) prosimy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. drogą elektroniczną na adres: piotr.kozak@imgw.pl lub dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Dział Baz Danych i Ekspertyz

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Piotr Kozak

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2072

Data wytworzenia: 9 stycznia 2019, 10:01

Data publikacji: 9 stycznia 2019, 10:02

Data ostatniej modyfikacji: 31 stycznia 2019, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
31 stycznia 2019 o 23:59:57 [Current Revision] Agnieszka Madejak
9 stycznia 2019 o 10:08:19 Agnieszka Madejak
9 stycznia 2019 o 10:02:12 Agnieszka Madejak