Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
31.12.2018

Specjalista do pracy na Stacji Pomiarów Aerologicznych, Legionowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Krakowie

zatrudni pracownika na stanowisko:

specjalista

do pracy na Stacji Pomiarów Aerologicznych  w Legionowie (SPA Legionowo)

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Legionowo 05-119, ul. Zegrzyńska 38

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – fizyka, fizyka atmosfery, geografia, klimatologia, ochrona środowiska lub pokrewne nauki matematyczno-przyrodnicze.
 • Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie czytania dokumentacji technicznej.
 • Dobra znajomość obsługi komputera.
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy.
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym (również w nocy, niedziele, święta).
 • Odpowiedzialność, samodzielność i dobra organizacja pracy.
 • Znajomość podstaw meteorologii.

Zakres obowiązków:

 • Praca na stanowisku specjalisty na Stacji Pomiarów Aerologicznych w Legionowie.
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za pełnienie dyżurów radiosondażowych, prowadzenie pomiarów aerologicznych.
 • Prowadzenie radiosondażowych pomiarów ozonu atmosferycznego.
 • Obsługa instalacji wodorowej i przygotowanie balonów do lotu.
 • Obsługa aparatury do pomiarów meteorologicznych i określanie zjawisk.
 • Praca w aplikacjach bazodanowych, wykonywanie sprawozdań, protokołów obowiązujący na przedmiotowym stanowisku.
 • Wykonywanie konserwacji przyrządów pomiarowych.
 • Praca w systemie pracy zmianowej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • szkolenie stanowiskowe.
 • możliwość doskonalenia zawodowego.
 • ciekawą pracę.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z uwzględnieniem wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto w terminie do 04.01.2019r. na adres poczty elektronicznej: marlena.wiercinska@imgw.pl lub dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

DSPO Warszawa

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

 

Mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

Prosimy o podpisanie i załączenie klauzuli. Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB   z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

(data i podpis)

Informację wytworzył: Marlena Wiercińska

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2121

Data wytworzenia: 31 grudnia 2018, 7:38

Data publikacji: 31 grudnia 2018, 7:39

Data ostatniej modyfikacji: 4 stycznia 2019, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
4 stycznia 2019 o 23:59:31 [Current Revision] Agnieszka Madejak
31 grudnia 2018 o 07:39:01 Agnieszka Madejak