Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
20.12.2018

Specjalista w Ośrodku Prawnym, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

w Warszawie

zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista

w Ośrodku Prawnym

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Podleśna 61

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja);
 • co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, w szczególności doświadczenie w zakresie sporządzania umów w obrocie gospodarczym, w tym umów w sprawach zamówień publicznych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność, terminowość oraz zaangażowanie;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres;
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie zamówień publicznych, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy;
 • znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym (preferowany: angielski i niemiecki).

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie umów krajowych i zagranicznych w ramach zamówień poniżej 30 tys. euro oraz umów do postępowań przetargowych;
 • opracowywanie i uzgadnianie warunków umów w odniesieniu do realizacji, obowiązków stron, odpowiedzialności, gwarancji, ceny, formy zapłaty, poufności, ochrony własności intelektualnych i prawnych, zabezpieczenia należytego wykonania, obejmujące przeprowadzenie uzgodnień treści zapisów umownych z radcą prawnym IMGW-PIB oraz komórkami merytorycznymi IMGW-PIB (w przypadku umów do postępowań), a także uzgodnienia umów z wykonawcami w przypadku umów poniżej 30 tys. euro;
 • udział w opracowywaniu dokumentacji do postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych w części dotyczącej wzorów i projektów umów;
 • udział w pracach komisji przetargowych do przeprowadzania postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych;
 • prowadzenie korespondencji handlowej z wykonawcami.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego;
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

CV oraz listu motywacyjnego z uwzględnieniem informacji o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto w terminie 08.01.2019 r. (decyduje data wpływu do IMGW-PIB):

na adres poczty elektronicznej: renata.markowska@imgw.pl

lub

dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badaczy

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

(dla p. Renaty Markowskiej),

z dopiskiem: OFERTA PRACY: SPECJALISTA W OŚRODKU PRAWNYM.

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Renata Markowska

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1284

Data wytworzenia: 20 grudnia 2018, 16:06

Data publikacji: 20 grudnia 2018, 16:06

Data ostatniej modyfikacji: 9 stycznia 2019, 0:00

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
9 stycznia 2019 o 00:00:17 [Current Revision] Agnieszka Madejak
20 grudnia 2018 o 16:06:40 Agnieszka Madejak