Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
20.12.2018

Radca Prawny, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

w Warszawie

zatrudni osobę na stanowisko:

Radca Prawny

w Dziale Prawnym Ośrodka Prawnego

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Podleśna 61

Wymagania:

 • uprawnienia radcy prawnego;
 • co najmniej 3– letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność, terminowość oraz zaangażowanie;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres;
 • znajomość obsługi komputera oraz programów prawniczych.

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zamówień publicznych;
 • doświadczenie w zakresie obsługi instytutów naukowych.

Zakres obowiązków:

Świadczenie obsługi prawnej w ramach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego, państwowej osoby prawnej działającej na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, realizującej zadania w zakresie:

 1. państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej;
 2. meteorologicznej obsługi lotnictwa cywilnego;
 3. państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość pracy nad unikatowymi w skali kraju projektami;
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

CV oraz listu motywacyjnego z uwzględnieniem informacji o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto w terminie 08.01.2019 r. (decyduje data wpływu do IMGW-PIB):

na adres poczty elektronicznej: renata.markowska@imgw.pl

lub

dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badaczy,

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

(dla p. Renaty Markowskiej),

z dopiskiem: OFERTA PRACY RADCA PRAWNY.

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Sebastian Jarych

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1875

Data wytworzenia: 20 grudnia 2018, 12:41

Data publikacji: 20 grudnia 2018, 12:40

Data ostatniej modyfikacji: 9 stycznia 2019, 0:00

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
9 stycznia 2019 o 00:00:17 [Current Revision] Agnieszka Madejak
20 grudnia 2018 o 12:40:47 Agnieszka Madejak