Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
18.12.2018

Synoptyk, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Ośrodek Główny w Warszawie

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko

synoptyka

w Centralnym Biurze Prognoz Lotniczych – Meteorologicznym Biurze Nadzoru w Warszawie

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Podleśna 61

Liczba etatów: 2

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i stosowanych z udokumentowanym zaliczeniem przedmiotów tj. matematyka, fizyka i chemia;
 • Wiedza z zakresu meteorologii i klimatologii;
 • Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2;
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • Umiejętność pracy w zespole i szybkiego podejmowania decyzji;
 • Oporność na stres;
 • Dyspozycyjność;
 • Komunikatywność;
 • Odpowiedzialność;
 • Zdolność przestrzennego i logicznego myślenia;
 • Gotowość oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w systemie zmianowym 12 – godzinnym (również praca w nocy, niedziele i święta).

Zakres obowiązków:

 • Odbycie przewidzianego programem szkolenia oraz praktyk wyjazdowych;
 • Ukończenie z wynikiem pozytywnym egzaminu uprawniającego do pracy na stanowisku synoptyka;
 • Po zdaniu egzaminu prowadzenie meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego:
  • Pełnienie 12 godz. dyżurów zgodnie z ustalanym kwartalnie grafikiem. Praca zmianowa w systemie równoważnym (również w nocy, niedziele, święta);
  • Prowadzenie osłony meteorologicznej w zakresie:
   • ciągłej analizy danych o stanie atmosfery pochodzących z systemów pomiarowych;
   • analizy wyników meteorologicznych modeli numerycznych i innych systemów;
   • stałej analizy tendencji procesów meteorologicznych;
   • sporządzania i analizy map synoptycznych;
   • przygotowywania i wydawania prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych;
   • opracowywanie i przekazywanie informacji meteorologicznych mediom.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę;
 • Możliwość doskonalenia zawodowego;
 • Szkolenia stanowiskowe;
 • Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, seminariach krajowych i zagranicznych;
 • Ciekawą pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 10.01.2019 na adres e-mail: izabela.zablocka@imgw.pl oraz rafal.lokumski@imgw.pl (w temacie: oferta pracy-synoptyk).

Mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.   Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Izabela Zabłocka

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2606

Data wytworzenia: 18 grudnia 2018, 14:59

Data publikacji: 18 grudnia 2018, 14:59

Data ostatniej modyfikacji: 10 stycznia 2019, 14:54

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
10 stycznia 2019 o 14:54:24 [Current Revision] Agnieszka Madejak
18 grudnia 2018 o 15:01:17 Agnieszka Madejak
18 grudnia 2018 o 14:59:36 Agnieszka Madejak