Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
11.12.2018

Synoptyk meteorolog, Kraków

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział Kraków

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

synoptyk meteorolog

w Biurze Prognoz Meteorologicznych

Miejsce pracy: Kraków, ul. P. Borowego 14

Liczba etatów: 2

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i stosowanych z tych dziedzin;
 • Podstawowa wiedza z zakresu meteorologii i klimatologii;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w nocy oraz systemie zmianowym;
 • Obsługa komputera;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Odporność na stres;
 • Komunikatywność;
 • Zdolność przestrzennego i logicznego myślenia;
 • Dyspozycyjność;
 • Odpowiedzialność.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie osłony meteorologicznej w zakresie:
  • Pełnienie 12 godz. dyżurów zgodnie z ustalanym kwartalnie grafikiem. Praca zmianowa w systemie równoważnym (również w nocy, niedziele, święta);
  • ciągłej analizy danych o stanie atmosfery pochodzących z systemów pomiarowych IMGW-PIB;
  • analizy wyników meteorologicznych modeli numerycznych i innych systemów;
  • stałej analizy tendencji procesów meteorologicznych;
  • sporządzania i analizy map synoptycznych;
  • przygotowywania i wydawania prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych;
 • Opracowywanie i przekazywanie informacji meteorologicznych mediom w tym udział w nagraniach audiowizualnych oraz udzielanie wywiadów dotyczących m.in. aktualnej i przewidywanej sytuacji pogodowej.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • Możliwość doskonalenia zawodowego;
 • Szkolenia stanowiskowe;
 • Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, seminariach krajowych i zagranicznych;
 • Ciekawą pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 • CV (zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich z suplementem, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);
 • Listu motywacyjnego z uwzględnieniem informacji o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto;
 • Mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

 

w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r. na adresy  e-mail: adam.michniewski@imgw.pl oraz tomasz.knopik@imgw.pl

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.   Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Informację wytworzył: Teresa Pindor

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1991

Data wytworzenia: 11 grudnia 2018, 10:48

Data publikacji: 11 grudnia 2018, 10:50

Data ostatniej modyfikacji: 28 grudnia 2018, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
28 grudnia 2018 o 23:59:31 [Current Revision] Agnieszka Madejak
12 grudnia 2018 o 09:57:10 Agnieszka Madejak