Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
21.09.2018

Specjalista ds. modelowania hydraulicznego w Krakowie, Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

w Warszawie

 

zatrudni pracownika na stanowisko:

 

specjalisty ds. modelowania hydraulicznego

do pracy w Centrum Modelowania Powodzi i Suszy

Miejsce pracy: Kraków, Gdynia, Poznań, Wrocław, Warszawa

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku inżynieria/ochrona/kształtowanie środowiska, inżynieria wodna, hydrologia lub pokrewne;
 • znajomość zagadnień hydrologii;
 • znajomość narzędzi pakietu Microsoft Office;
 • znajomość zagadnień modelowania hydraulicznego, w tym podstawy praktycznej znajomości systemów modelowania np.: MIKE by DHI, HEC-RAS lub pokrewnych;
 • mile widziana praktyczna znajomość aplikacji GIS (ArcGIS lub QGIS)
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację;
 • zdolność przestrzennego i logicznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność.

Zakres głównych obowiązków:

 • przygotowanie i przetwarzanie danych do budowy matematycznych modeli hydraulicznych z uwzględnieniem danych przestrzennych i nieprzestrzennych;
 • budowa, przygotowywanie modeli i przeprowadzanie obliczeń;
 • analiza i wstępne opracowanie wyników modelowania za pomocą narzędzi GIS;
 • współpraca z innymi komórkami IMGW-PIB.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w doświadczonym zespole;
 • możliwość doskonalenia zawodowego i zdobywania doświadczenia w realizacji zarówno małych jak i dużych, ogólnopolskich projektów;
 • zapoznanie się i praktyczne wykorzystywanie narzędzi informatycznych służących do odwzorowania naturalnych procesów, związanych z obiegiem wody w przyrodzie;
 • szeroki zakres obowiązków kształtujących samodzielność w podejmowaniu decyzji;
 • umowę na czas projektu z możliwością przedłużenia.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie w terminie do dnia 28.09.2018 r. (decyduje data wpłynięcia do IMGW-PIB):

 • CV z informacją o lokalizacji miejsca pracy;
 • listu motywacyjnego;
 • kopii wszelkiego rodzaju zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje; odbyte staże, kursy, szkolenia itp.

 

Dokumenty  należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.balandin@imgw.pl lub dostarczyć na adres:

 

Marta Bałandin

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK)

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.   Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

 

 

Informację wytworzył:

Informację opublikował: Robert Kazimierczak

Liczba wyświetleń: 2037

Data wytworzenia: nie podano

Data publikacji: 21 września 2018, 8:33

Data ostatniej modyfikacji: 1 października 2018, 8:13

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
1 października 2018 o 08:13:37 [Current Revision] Robert Kazimierczak
21 września 2018 o 08:35:09 Robert Kazimierczak
21 września 2018 o 08:33:56 Robert Kazimierczak