Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
13.09.2018

Specjalista z zakresu hydrologii, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

 

zatrudni pracownika na stanowisko:

 

Specjalista z zakresu hydrologii

w Wydziale Pomiarów Hydrologiczno-Meteorologicznych i Geoinformacji

działającym w ramach Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej

Miejsce pracy: Ośrodek Główny IMGW-PIB w Warszawie, ul. Podleśna 61

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: geografia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne;
 • Znajomość zasad prowadzenia pomiarów i obserwacji hydrologicznych oraz przyrządów wykorzystywanych w hydrometrii;
 • Znajomość ustawy Prawo wodne;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Znajomość systemów informacji geograficznej (GIS), np. ArcGIS;
 • Zaangażowanie, skrupulatność, odpowiedzialność, konstruktywne podejście do realizowanych zadań;
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Swobodne posługiwanie się poprawną polszczyzną;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych (kilka dni w miesiącu);

 

Pożądane umiejętności:

 • Znajomość zaleceń Światowej Organizacji Meteorologicznej dot. funkcjonowania sieci pomiarowo-obserwacyjnych;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;

 

Główne obowiązki:

 • Kontrola merytoryczna i techniczna sieci stacji hydrologicznych;
 • Uzgadnianie lokalizacji stacji hydrologicznych;
 • Nadzór nad dokumentacją sieci stacji hydrologicznych;
 • Nadzór nad przestrzeganiem procedur, wytycznych i instrukcji wykonywania pomiarów i obserwacji oraz prac serwisowo-technicznych;
 • Śledzenie zaleceń Światowej Organizacji Meteorologicznej;
 • Udział w procesie specyfikacji i realizacji zakupów sprzętu pomiarowo-obserwacyjnego;
 • Redagowanie instrukcji;

 

Oferujemy:

 • Możliwości doskonalenia i rozwoju zawodowego;
 • Ciekawą, różnorodną pracę wśród pasjonatów hydrologii i meteorologii;
 • Pakiet medyczny.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie w terminie do dnia 05.10.2018 r. (decyduje data wpłynięcia do IMGW-PIB):

 • CV
 • listu motywacyjnego wraz z informacją o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto;
 • kopii wszelkiego rodzaju zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje, odbyte staże, kursy, szkolenia itp.

Dokumenty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: michal.marcinkowski@imgw.pl lub dostarczyć na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej

Wydział Pomiarów Hydrologiczno-Meteorologicznych i Geoinformacji

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB  z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pani/ Pan również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB  z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Klauzula informacyjna
 

Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.   Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 

Informację wytworzył: Michał Marcinkowski

Informację opublikował: Robert Kazimierczak

Liczba wyświetleń: 2575

Data wytworzenia: 13 września 2018, 10:00

Data publikacji: 13 września 2018, 10:01

Data ostatniej modyfikacji: 6 października 2018, 0:01

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 października 2018 o 00:01:01 [Current Revision] Robert Kazimierczak
17 września 2018 o 08:25:03 Robert Kazimierczak
13 września 2018 o 12:59:07 Robert Kazimierczak
13 września 2018 o 10:02:42 Robert Kazimierczak
13 września 2018 o 10:01:27 Robert Kazimierczak