Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
13.09.2018

Specjalista ds. zamówień publicznych, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

w Warszawie

 

zatrudni pracownika na stanowisko:

 

Specjalisty ds. zamówień publicznych

do pracy w Dziale Zamówień Publicznych

z siedzibą w Warszawie

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Podleśna 61

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych);
 • Minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Bardzo dobra znajomość regulacji prawnych w zakresie zamówień publicznych, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy;
 • Doświadczenie w wykonywaniu obowiązków Sekretarza Komisji Przetargowej;
 • Umiejętność sporządzania formalnych pism w procedurze prowadzenia zamówień publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Terminowość, profesjonalizm, sumienność, staranność i bardzo dobra organizacja pracy własnej, wysoka kultura osobista;
 • Umiejętność pracy w zespole, otwartość, komunikatywność oraz uporządkowane podejście do wypełniania obowiązków;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

 

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie i prowadzenie zleconych postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniu oraz ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, prowadzenie dokumentacji postępowań:
 • Negocjowanie warunków umów;
 • Opracowywanie planów zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowalne;
 • Weryfikowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym;
 • Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami oraz przyjmowanie od Wykonawców dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Wykonywanie obowiązków Sekretarza Stałej Komisji Przetargowej, m. in. dokumentowanie czynności podejmowanych przez Komisję, organizowanie jej posiedzeń, opracowywanie projektów dokumentów, obsługa techniczno-organizacyjna i sekretarska Komisji, przygotowywanie korespondencji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenie protokołu postępowania oraz piecza nad dokumentami dotyczącymi zamówienia;
 • Sporządzanie corocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych;
 • Stałe zapoznawanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawodawczymi z zakresu zamówień publicznych oraz bieżącym orzecznictwem dotyczącym tej materii;
 • Inne zadania, jakie mogą być powierzone przez przełożonego.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie, dającej możliwość rozwoju zawodowego;
 • Możliwość zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego;
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

 • CV (zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz listu motywacyjnego z uwzględnieniem informacji o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto;
 • Wykazu najważniejszych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poprowadzonych w charakterze sekretarza komisji przetargowej;

 

na adres poczty elektronicznej: lukasz.podlucki@imgw.pl lub dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres: IMGW-PIB, Dział Zamówień Publicznych, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa z dopiskiem: OFERTA PRACY W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 

 

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.   Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o  wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

lub

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Oferty niezawierające klauzuli nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Informację wytworzył: Karolina Tyniec

Informację opublikował: Robert Kazimierczak

Liczba wyświetleń: 2358

Data wytworzenia: 13 września 2018, 11:00

Data publikacji: 13 września 2018, 11:01

Data ostatniej modyfikacji: 2 kwietnia 2019, 10:33

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
2 kwietnia 2019 o 10:33:04 [Current Revision] Robert Kazimierczak
13 września 2018 o 11:01:18 Robert Kazimierczak