Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu
05.07.2018

Adiunkt, dyscyplina naukowa: geografia, Warszawa

Konkurs na stanowisko adiunkta (16)

 

INSTYTUCJA: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

MIASTO:                                          Warszawa

STANOWISKO:                               adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA:         geografia

specjalność:                                        meteorologia/ klimatologia

DATA OGŁOSZENIA:                   05 lipca 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   03 sierpnia 2018 r do godz. 12.00

LINK DO STRONY:                        http://bip.imgw.pl/praca/aktualne-oferty-pracy/

 

SŁOWA KLUCZOWE:

Oferta pracy – Warszawa, instytut badawczy, adiunkt, nauki o Ziemi, geografia, meteorologia/klimatologia, konkurs

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat powinien posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie działalności IMGW-PIB w tym zagadnień związanych z działalnością PSHM, a także charakteryzować się znajomością przepisów i procedur związanych z  zagadnieniami geografii w tym procesów meteorologii/klimatologii. Powinien posiadać udokumentowany publikacjami dorobek naukowy zakresie geografiioraz udokumentowany udział w realizacji projektów badawczych.Od kandydata oczekuje się w szczególności: doświadczenia i predyspozycji do kierowania zespołami badawczymi, rozwoju kadry Instytutu, reprezentowania Instytutu na forach krajowych i zagranicznych, działalności eksperckiej, rozwijania współpracy z innymi krajowymi jednostkami naukowymi oraz współpracy międzynarodowej. W szczególności kandydat powinien posiadać doświadczenie we współpracy z WMOlub innymi międzynarodowymi organizacjami meteorologicznymi.

 1. Warunki konkursu

 

Kandydaci winni spełniać wymagania do mianowania na stanowisko adiunkta stawiane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r, poz.2183 ze zmianami) oraz w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. –o instytutach badawczych (Dz.U. 2018 r. poz. 736, art. 43, ust.7).

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. Podanie o mianowanie na stanowisko
 3. Życiorys
 1. Autoreferat
 1. Wykształcenie potwierdzone posiadaniem:
 • stopnia doktora nauk o Ziemi
 1. Doświadczenie zawodowe z zakresu:
 • prowadzenia prac badawczych, potwierdzone:
  • liczbą publikacji i raportów, opracowań naukowo-technicznych (min. 30 pozycji),
  • stażem pracy na stanowisku naukowo-badawczym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym, badawczo-technicznym, inżynieryjno-technicznym (min. 7 lat)
 • kierowania zespołami badawczymi, potwierdzone:
  • listą prac badawczych ze wskazaniem roli jaką pełnił kandydat w tych pracach (min. 10 pozycji),
  • staż pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z pracami badawczymi (min. 5 lat)
  • geografii potwierdzone:
 • listą dokumentów związanych ze specjalnością: meteorologia/ klimatologia ze wskazaniem roli jaką kandydat pełnił przy ich opracowaniu (min. 3 pozycje), w zakresie:
 • Analizy i modelowania kompleksowych zjawisk klimatycznych i pogodowych,
 • Numerycznych modeli prognoz pogody (model COSMO, ALADIN, UM),
 • Metodyki weryfikacji i post-processingu prognoz pogody,
 • Analizy statystycznej danych meteorologicznych dla odnawialnych źródeł energii,
 • Analizy klimatycznej i prognoz meteorologicznych dla obszarów miejskich,
  • staż pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z geografią w tym meteorologią/klimatologią (min. 5 lat).
 1. Kwalifikacje zawodowe, potwierdzone:
  • stażem pracy na stanowiskach wymagających umiejętności kierowania zespołem pracowników (min. 5 lat),
  • świadectwem odbytych szkoleń, praktyk, itp.
 1. Znajomość języka obcego
 • dla obcokrajowców wymagana znajomość języka polskiego w stopniu bardzo dobrym

III. Konkurs prowadzony będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzona zostanie wiedza Kandydata w zakresie dziedziny nauk o Ziemi i dyscypliny geografia (specjalność: meteorologia/klimatologia).

 1. Dokumenty należy składać:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 03 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 w Dziale Nauki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, pok. 228 (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta (16)”.

Uwagi:

 • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 05 września 2018 r.
 • IMGW-PIB nie zapewnia mieszkania służbowego.
 • Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (22) 56-94-360.

Załączniki:

Informację wytworzył: Anna Wojdak

Informację opublikował: Robert Kazimierczak

Liczba wyświetleń: 1589

Data wytworzenia: 5 lipca 2018, 8:00

Data publikacji: 5 lipca 2018, 8:01

Data ostatniej modyfikacji: 3 sierpnia 2018, 12:00

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
3 sierpnia 2018 o 12:00:51 [Current Revision] Robert Kazimierczak
5 lipca 2018 o 15:21:25 Robert Kazimierczak