Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
15.06.2018

Stypendium naukowe dla magistranta

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy oferuje stypendium w wysokości 2000.- zł brutto miesięcznie w projekcie Narodowego Centrum Nauki pt. „Analiza przepływów turbulentnych z fazą dyspersyjną – wpływ dwustronnego sprzężenia pędu oraz grawitacji na statystyki ruchu cząstek”.

Opis prac:

W ramach projektu prowadzone będą symulacje przepływów turbulentnych z użyciem masywnie zrównoleglonego kodu obliczeniowego. Zadania stypendysty/stypendystki będą polegać na pomocy w prowadzeniu obliczeń na komputerach wielkiej mocy, udziale w rozwijaniu algorytmu oraz procedur numerycznych celem lepszego opisu fizycznego zjawiska (oddziaływanie między fazami, wpływ grawitacji, zderzenia cząstek).

Wymagania:

O stypendium może ubiegać się kandydat, który:

  1. jest studentem studiów drugiego stopnia, lub studentem co najmniej czwartego roku studiów magisterskich na kierunkach technicznych (matematyka, fizyka, informatyka i pokrewnych),
  2. posiada podstawowe umiejętność programowania w języku wysokiego poziomu (Fortran lub C); doświadczenie w programowaniu równoległym i prowadzeniu obliczeń na komputerach wielkiej mocy będzie dodatkowym atutem,
  3. posiada podstawową wiedzę w dziedzinie numerycznej mechaniki płynów,
  4. posługuje się językiem angielskim,
  5. zadeklaruje chęć przygotowania pracy magisterskiej związanej z tematyką projektu pod opieką jednego z członków zespołu.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie skierowane do kierownika projektu: dra hab. Bogdana Rosy,
  2. cv z informacją o dotychczasowym przebiegu studiów licencjackich i magisterskich,
  3. informacja o osiągnięciach naukowych, publikacjach, wyróżnieniach i stażach naukowych,
  4. podpisana klauzula informacyjna dotycząca wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy przesłać w formie plików PDF na adres bogdan.rosa@imgw.pl, ze wskazaniem w nazwie plików imienia i nazwiska kandydata.

Termin przesyłania dokumentów: 30 lipca 2018

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 sierpnia 2018

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej jak również o ostatecznych wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą e-mail

Kierownik: dr hab. Bogdan Rosa (IMGW PIB)

Eksperci/Wykonawcy: prof. Jacek Pozorski (IMP PAN w Gdańsku) i prof. Lian-Ping Wang (USA)

Załączniki:

Informację wytworzył: Bogdan Rosa

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2219

Data wytworzenia: 15 czerwca 2018, 11:24

Data publikacji: 15 czerwca 2018, 11:27

Data ostatniej modyfikacji: 31 lipca 2018, 0:01

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
31 lipca 2018 o 00:01:13 [Current Revision] Agnieszka Madejak
15 czerwca 2018 o 11:28:08 Agnieszka Madejak