Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
09.05.2018

Specjalista w Wydziale Baz Danych i Ekspertyz, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

specjalisty w Wydziale Baz Danych i Ekspertyz

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Podleśna 61

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe:
  • archiwistyka, zarządzanie dokumentacją, bibliotekoznawstwo lub pokrewne lub
  • wykształcenie wyższe w innych kierunkach oraz ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny przynajmniej I stopnia;
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość obsługi komputera;
 • znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w pomieszczeniach na wysokościach do 3 m;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy przy możliwym kontakcie z pyłem i kurzem;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • sumienność i dokładność;
 • dobra organizacja pracy.

Zakres obowiązków:

 • praca na stanowisku specjalisty w Wydziale Baz Danych i Ekspertyz przy obsłudze Archiwum PSHM;
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi powierzonych materiałów archiwalnych;
 • prace związane z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej;
 • dbanie o porządek dokumentów i akt;
 • udostępnianie materiałów z zasobów archiwum PSHM, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • współpraca z pracownikami innych komórek IMGW-PIB w zakresie przygotowywania spisów zdawczo-odbiorczych i przekazywania zasobów do archiwum PSHM;
 • wprowadzanie danych z dokumentów papierowych na nośniki cyfrowe;
 • bieżące raportowanie wykonanej pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Termin i forma składania dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego, z podaniem wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto) prosimy składać w terminie do dnia 23 maja 2018 r. drogą elektroniczną na adres: piotr.kozak@imgw.pl lub dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Wydział Baz Danych i Ekspertyz

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97r., tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Oferty niezawierające powyższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Piotr Kozak

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2357

Data wytworzenia: 9 maja 2018, 14:25

Data publikacji: 9 maja 2018, 14:27

Data ostatniej modyfikacji: 23 maja 2018, 23:57

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
23 maja 2018 o 23:57:28 [Current Revision] Agnieszka Madejak
9 maja 2018 o 14:27:11 Agnieszka Madejak