Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
09.03.2018

Specjalista w Zespole Serwisu, Białystok

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Krakowie

zatrudni pracownika na stanowisko:

specjalista

w  Zespole Serwisu

Miejsce pracy:  Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej

w Białymstoku

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe inżynieryjno-techniczne preferowane z kierunków automatyka, robotyka, mechatronika, elektromechanika, elektrotechnika i pokrewnych;
 • Uprawnienia SEP w zakresie E;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe);
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w terenie (obsługa elektronarzędzi, praca na wysokościach pow. 3 m);
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel).

Pożądane:

 • doświadczenie w wykonywaniu pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych;
 • uprawnienia SEP w zakresie D plus pomiary do 1kV;
 • doświadczenie w pracy terenowej lub w serwisie aparatury pomiarowej;
 • praktyczna znajomość techniki mikroprocesorowej, automatyki przemysłowej, elektroniki;
 • praktyczna umiejętność posługiwania się elektronarzędziami;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w terenie.

Zakres obowiązków:

 • Praca na stanowisku specjalisty w Zespole Serwisu w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Białymstoku;
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór, utrzymanie oraz rozwój systemów pomiarowych zainstalowanych na sieci stacji pomiarowych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej;
 • Codzienna analiza sprawności i poprawności funkcjonowania systemów pomiarowych;
 • Praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych w ciągu całego roku;
 • Praca w aplikacjach bazodanowych, wykonywanie sprawozdań, protokołów obowiązujący na przedmiotowym stanowisku.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w młodym zespole,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • szkolenie stanowiskowe,
 • prywatną opiekę medyczną..

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) – przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/łam poinformowany/na o prawach do wglądu, zmiany, usuwania danych osobowych.”

 

Oferty niezawierające powyższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Termin i forma składania dokumentów:

Dokumenty prosimy składać w terminie do dnia: do 20.03.2018 r

lub

 • listownie/osobiście poprzez dostarczenie koperty z dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Białymstoku

ul. Ciołkowskiego 2/3

15-950 Białystok

 

 

Informację wytworzył: Natalia Kopiec

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1547

Data wytworzenia: 9 marca 2018, 14:58

Data publikacji: 9 marca 2018, 14:59

Data ostatniej modyfikacji: 20 marca 2018, 23:56

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
20 marca 2018 o 23:56:29 [Current Revision] Agnieszka Madejak
9 marca 2018 o 14:59:16 Agnieszka Madejak