Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
13.02.2018

Specjalista, Białystok

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Krakowie

zatrudni pracownika na stanowisko:

specjalisty

 w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej (DSPO) w Białymstoku

Miejsce pracy: Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z administracji lub dziedziny nauk przyrodniczo-technicznych.
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel).
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Skrupulatność, punktualność i odpowiedzialność.
 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Dyskrecja, poufność, wysoka kultura osobista.
 • Kreatywność rzetelność, pracowitość, sumienność.

Pożądane:

 • Znajomość przepisów prawa pracy w zakresie rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy pracowników.
 • Doświadczenie w zakresie obsługi sekretariatu, administracji.
 • Doświadczenie w zakresie obsługi Elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Znajomość zasad kwalifikacji, archiwizacji pism.
 • Umiejętność pisania i redagowania pism urzędowych.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 • Dbałość o szczegóły.
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Zakres obowiązków:

 • Praca na stanowisku specjalisty w sekretariacie w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Białymstoku;
 • Przygotowywanie, rejestr, odbiór oraz wysyłka korespondencji;
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych i niskocennych składników majątku oraz aparatury specjalnej;
 • Pisanie i redagowanie pism urzędowych;
 • Prowadzenie ewidencji odzieży roboczej i ochronnej pracowników;
 • Wykonywanie sprawozdawczości i rozliczeń dotyczących czasu pracy pracowników, weryfikacja planów, harmonogramów i rozliczanie godzin pracy (czas pracy zmianowy i równoważny);
 • Prowadzenie rejestru oraz archiwizacja dokumentacji, pism przychodzących i wychodzących;
 • Nadzór na płatnościami umów dzierżawy gruntu, zajęcie pasa drogowego itp.
 • Obsługa Elektronicznego Obiegu Dokumentów;
 • Obsługa urządzeń biurowych (drukarka, skaner, laminator, niszczarka, ksero);
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i bieżącej obsługi sekretariatu;
 • Dbałość o prawidłowy obieg dokumentów i przepływ informacji;

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w młodym zespole,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • szkolenie stanowiskowe,
 • prywatną opiekę medyczną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) – przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/łam poinformowany/na o prawach do wglądu, zmiany, usuwania danych osobowych.”

Oferty niezawierające powyższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia. W trakcie spotkania zostanie przeprowadzony test z zakresu znajomości programu z pakietu MS.

Termin i forma składania dokumentów:

Dokumenty prosimy składać w terminie do dnia: do 22.02.2018 r. drogą elektroniczną na adres: barbara.ziniewicz@imgw.pl lub listownie/osobiście poprzez dostarczenie koperty z dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Białymstoku

ul. Ciołkowskiego 2/3

15-950 Białystok

 

 

 

Informację wytworzył: Natalia Kopiec

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 3105

Data wytworzenia: 13 lutego 2018, 10:22

Data publikacji: 13 lutego 2018, 10:20

Data ostatniej modyfikacji: 22 lutego 2018, 13:40

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
22 lutego 2018 o 13:40:01 [Current Revision] Agnieszka Madejak
13 lutego 2018 o 10:20:42 Agnieszka Madejak