Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
20.11.2017

Specjalista w Zespole Serwisu, Białystok

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Krakowie

zatrudni pracownika na stanowisko:

specjalista

w Zespole Serwisu

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej

w Białymstoku

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe inżynieryjno-techniczne preferowane z kierunków automatyka, robotyka, mechatronika, elektromechanika, elektrotechnika i pokrewnych,
 • uprawnienia SEP w zakresie E,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w terenie (obsługa elektronarzędzi, praca na wysokościach pow. 3 m),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji,
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel).

Pożądane:

 • uprawnienia SEP w zakresie D plus pomiary do 1kV,
 • doświadczenie w wykonywaniu pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych,
 • doświadczenie w pracy terenowej lub w serwisie aparatury pomiarowej,
 • praktyczna znajomość techniki mikroprocesorowej, automatyki przemysłowej, elektroniki,
 • praktyczna umiejętność posługiwania się elektronarzędziami,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w terenie.

Zakres obowiązków:

 • Praca na stanowisku specjalisty w Zespole Serwisu (ZS) w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Białymstoku;
 • ZS odpowiedzialny jest za nadzór, utrzymanie oraz rozwój systemów pomiarowych zainstalowanych na sieci stacji pomiarowych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej;
 • Codzienna analiza sprawności i poprawności funkcjonowania systemów pomiarowych
 • Praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych w ciągu całego roku.
 • Praca w aplikacjach bazodanowych, wykonywanie sprawozdań, protokołów obowiązujący na przedmiotowym stanowisku.

Oferujemy:

 • pracę w firmie państwowej ze 100 letnią tradycją
 • ciekawą pracę w młodym zespole,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • szkolenie stanowiskowe,
 • prywatną opiekę medyczną..

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) – przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/łam poinformowany/na o prawach do wglądu, zmiany, usuwania danych osobowych.”

 

Oferty niezawierające powyższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Termin i forma składania dokumentów:

Dokumenty prosimy składać w terminie do dnia: do 28.11.2017 r

lub

 • listownie/osobiście poprzez dostarczenie koperty z dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Białymstoku

ul. Ciołkowskiego 2/3

15-950 Białystok

 

 

Informację wytworzył: Natalia Kopiec

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2414

Data wytworzenia: 20 listopada 2017, 11:33

Data publikacji: 20 listopada 2017, 12:00

Data ostatniej modyfikacji: 28 listopada 2017, 23:53

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
28 listopada 2017 o 23:53:02 [Current Revision] Agnieszka Madejak
20 listopada 2017 o 12:00:39 Agnieszka Madejak
20 listopada 2017 o 12:00:27 Agnieszka Madejak