Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
01.08.2017

Specjalista, hydrologiczna ekipa terenowa, Olsztyn

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Krakowie

zatrudni pracownika na stanowisko:

specjalisty

hydrologiczna ekipa terenowa

Miejsce pracy: Olsztyn ul. Sielska 22A

Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Olsztynie

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: hydrologia, geografia, geodezja, inżynieria środowiska, ochrona środowiska i pokrewnych;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność pływania;
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office;
 • Skrupulatność i odpowiedzialność;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w terenie (obsługa elektronarzędzi, praca na wysokościach pow. 3 m).

Pożądane:

 • Znajomość zagadnień z zakresu hydrologii i meteorologii;
 • Doświadczenie zawodowe z zakresu hydrologii, geodezji lub na stanowisku wymagającym realizowania zadań zbliżonych do poniższego zakresu obowiązków;
 • Znajomość programów z pakietu aplikacji ArcGIS, MikroMap, Corel DRAW;
 • Patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej lub patent sternika motorowodnego;
 • uprawnienia SEP w zakresie E.

Zakres obowiązków:

 • Praca na stanowisku specjalisty w ekipie hydrologicznej SHM w Olsztynie;
 • Nadzór i utrzymanie hydrologicznej i meteorologicznej sieci stacji pomiarowych;
 • Praca w terenie i na wodzie w zmiennych warunkach atmosferycznych w ciągu całego roku;
 • Wykonywanie kontroli, remontów, zakładania, przenoszenia oraz likwidacji stacji hydrologicznych w obszarze działania SHM Olsztyn;
 • Kontrole i inspekcje przedmiotowych stacji hydrologicznych i meteorologicznych;
 • Szkolenie obserwatorów ryczałtowych;
 • Praca w aplikacjach bazodanowych, wykonywanie sprawozdań, protokołów obowiązujący na przedmiotowym stanowisku;
 • Wykonywanie pomiaru natężenia przepływu za pomocą urządzeń pomiarowych m.in. młynek hydrometryczny, STREAM PRO ADCP;
 • Wykonywanie konserwacji przyrządów pomiarowych;
 • Prace geodezyjne: niwelacja techniczna, przekroje poprzeczne, podłużne itp.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) – przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/łam poinformowany/na o prawach do wglądu, zmiany, usuwania danych osobowych.”

Oferty niezawierające powyższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Termin i forma składania dokumentów:

Dokumenty prosimy składać w terminie do dnia: do 20.08.2017 r

 • drogą elektroniczną na adres:

Stanislaw.Suchecki@imgw.pl

oraz do wiadomości

Barbara.Ziniewicz@imgw.pl

       lub

 • listownie/osobiście poprzez dostarczenie koperty z dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna

ul. Sielska 22 A

10-802 Olsztyn

Informację wytworzył: Barbara Ziniewicz

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 3215

Data wytworzenia: 1 sierpnia 2017, 11:44

Data publikacji: 1 sierpnia 2017, 12:10

Data ostatniej modyfikacji: 20 sierpnia 2017, 23:06

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
20 sierpnia 2017 o 23:06:38 [Current Revision] Agnieszka Madejak
1 sierpnia 2017 o 12:11:56 Agnieszka Madejak
1 sierpnia 2017 o 12:11:05 Agnieszka Madejak
1 sierpnia 2017 o 12:10:13 Agnieszka Madejak