Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
04.07.2017

Specjalista w Sekcji Serwisu, Poznań

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Poznaniu

zatrudni pracownika na stanowisko:

specjalista

w  Sekcji Serwisu

wymiar etatu: 1 etat

Miejsce pracy:  Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej

 Ul. Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe inżynieryjno-techniczne lub średnie techniczne preferowane z kierunków automatyka, robotyka, mechatronika, elektromechanika, elektrotechnika i pokrewnych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w terenie (obsługa elektronarzędzi, praca na wysokościach pow. 3 m);
 • dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe);
 • uprawnienia SEP w zakresie E;
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel);
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej);
 • umiejętność pływania;
 • niekaralność;
 • skrupulatność i odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole, jak i samodzielnego działania.

Pożądane:

 • doświadczenie w wykonywaniu pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych;
 • uprawnienia SEP w zakresie D plus pomiary do 1kV;
 • doświadczenie w pracy terenowej lub w serwisie aparatury pomiarowej;
 • znajomość czytania schematów elektrycznych i rysunków technicznych;
 • doświadczenie w serwisowaniu urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
 • doświadczenie w diagnostyce awarii i ich przyczyn;
 • praktyczna znajomość techniki mikroprocesorowej, automatyki przemysłowej, elektroniki,  mechaniki, a także budowy i obsługi automatycznych urządzeń pomiarowych;
 • praktyczna umiejętność posługiwania się elektronarzędziami;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w terenie.

Zakres obowiązków:

 • praca na stanowisku specjalisty w Sekcji Serwisu w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Poznaniu;
 • odpowiedzialność za nadzór, utrzymanie oraz rozwój systemów pomiarowych zainstalowanych na sieci stacji pomiarowych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej;
 • codzienna analiza sprawności i poprawności funkcjonowania systemów pomiarowych;
 • praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych w ciągu całego roku;
 • praca w aplikacjach bazodanowych, wykonywanie sprawozdań, protokołów obowiązujący na przedmiotowym stanowisku.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w młodym zespole;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • szkolenie stanowiskowe;
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) – przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/łam poinformowany/na o prawach do wglądu, zmiany, usuwania danych osobowych.”

Oferty niezawierające powyższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 • podczas rozmowy kwalifikacyjnej mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

 

Termin i forma składania dokumentów:

Dokumenty prosimy składać w terminie do dnia: 30.09.2017 r.

 • drogą elektroniczną na adres:

Marika.Kornas@imgw.pl

       lub

 • listownie/osobiście poprzez dostarczenie koperty z dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Poznaniu

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej

 1. Dąbrowskiego 174/176

60-594 Poznań

z dopiskiem „Serwis”

 

 

Informację wytworzył: Marika Kornaś

Informację opublikował: Robert Kazimierczak

Liczba wyświetleń: 4948

Data wytworzenia: 4 lipca 2017, 15:28

Data publikacji: 4 lipca 2017, 15:39

Data ostatniej modyfikacji: 1 października 2017, 0:05

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
1 października 2017 o 00:05:26 [Current Revision] Robert Kazimierczak
21 sierpnia 2017 o 15:09:52 Robert Kazimierczak
25 lipca 2017 o 12:42:04 Robert Kazimierczak
12 lipca 2017 o 10:05:17 Robert Kazimierczak
4 lipca 2017 o 15:39:04 Robert Kazimierczak