Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu
04.07.2017

Specjalista w Sekcji Serwisu, Poznań

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Poznaniu

zatrudni pracownika na stanowisko:

specjalista

w  Sekcji Serwisu

wymiar etatu: 1 etat

Miejsce pracy:  Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej

 Ul. Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe inżynieryjno-techniczne lub średnie techniczne preferowane z kierunków automatyka, robotyka, mechatronika, elektromechanika, elektrotechnika i pokrewnych;
  • prawo jazdy kat. B;
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w terenie (obsługa elektronarzędzi, praca na wysokościach pow. 3 m);
  • dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe);
  • uprawnienia SEP w zakresie E;
  • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel);
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej);
  • umiejętność pływania;
  • niekaralność;
  • skrupulatność i odpowiedzialność;
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • umiejętność pracy w zespole, jak i samodzielnego działania.

Pożądane:

  • doświadczenie w wykonywaniu pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych;
  • uprawnienia SEP w zakresie D plus pomiary do 1kV;
  • doświadczenie w pracy terenowej lub w serwisie aparatury pomiarowej;
  • znajomość czytania schematów elektrycznych i rysunków technicznych;
  • doświadczenie w serwisowaniu urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
  • doświadczenie w diagnostyce awarii i ich przyczyn;
  • praktyczna znajomość techniki mikroprocesorowej, automatyki przemysłowej, elektroniki,  mechaniki, a także budowy i obsługi automatycznych urządzeń pomiarowych;
  • praktyczna umiejętność posługiwania się elektronarzędziami;
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w terenie.

Zakres obowiązków:

  • praca na stanowisku specjalisty w Sekcji Serwisu w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Poznaniu;
  • odpowiedzialność za nadzór, utrzymanie oraz rozwój systemów pomiarowych zainstalowanych na sieci stacji pomiarowych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej;
  • codzienna analiza sprawności i poprawności funkcjonowania systemów pomiarowych;
  • praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych w ciągu całego roku;
  • praca w aplikacjach bazodanowych, wykonywanie sprawozdań, protokołów obowiązujący na przedmiotowym stanowisku.

Oferujemy:

  • ciekawą pracę w młodym zespole;
  • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
  • możliwość doskonalenia zawodowego;
  • szkolenie stanowiskowe;
  • prywatną opiekę medyczną.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV;
  • list motywacyjny;
  • oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) – przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/łam poinformowany/na o prawach do wglądu, zmiany, usuwania danych osobowych.”

Oferty niezawierające powyższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

  • podczas rozmowy kwalifikacyjnej mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

 

Termin i forma składania dokumentów:

Dokumenty prosimy składać w terminie do dnia: 30.09.2017 r.

  • drogą elektroniczną na adres:

Marika.Kornas@imgw.pl

       lub

  • listownie/osobiście poprzez dostarczenie koperty z dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Poznaniu

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej

  1. Dąbrowskiego 174/176

60-594 Poznań

z dopiskiem „Serwis”

 

 

Informację wytworzył: Marika Kornaś

Informację opublikował: Robert Kazimierczak

Liczba wyświetleń: 4008

Data wytworzenia: 4 lipca 2017, 15:28

Data publikacji: 4 lipca 2017, 15:39

Data ostatniej modyfikacji: 1 października 2017, 0:05

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
1 października 2017 o 00:05:26 [aktualna wersja] Robert Kazimierczak
21 sierpnia 2017 o 15:09:52 Robert Kazimierczak
25 lipca 2017 o 12:42:04 Robert Kazimierczak
12 lipca 2017 o 10:05:17 Robert Kazimierczak
4 lipca 2017 o 15:39:04 Robert Kazimierczak