Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu
03.07.2017

Profesor nadzwyczajny, dyscyplina naukowa: Inżynieria Środowiska, Wrocław

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA:                                  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

MIASTO:                                         Wrocław

STANOWISKO:                               profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA:             inżynieria środowiska

DATA OGŁOSZENIA:                     03 lipca 2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:       03 sierpnia 2017 r do godz. 12.00

LINK DO STRONY:

http://www.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=74&Itemid=54

SŁOWA KLUCZOWE:

Oferta pracy – Wrocław, instytut badawczy, profesor nadzwyczajny, nauki techniczne, inżynieria środowiska, konkurs

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 1. Warunki konkursu

Kandydaci winni spełniać wymagania do mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego stawiane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365. ze zmianami) oraz w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. –o instytutach badawczych (Dz. U. 10.96.618, art. 43, ust.7).

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o mianowanie na stanowisko.
 2. Życiorys.
 3. Autoreferat.
 4. Wykształcenie potwierdzone posiadaniem:
 • stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
 1. Doświadczenie zawodowe z zakresu:
 • prowadzenia prac badawczych, potwierdzone:
  • liczbą publikacji i raportów naukowo-technicznych (min. 30 pozycji),
  • stażem pracy na stanowisku naukowo-badawczym lub naukowo-dydaktycznym (min. 7 lat)
  • kierowania zespołami badawczymi, potwierdzone:
 • listą prac badawczych ze wskazaniem roli jaką pełnił kandydat w tych pracach (min. 10 pozycji),
 • staż pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z pracami badawczymi (min. 5 lat)
  • inżynierii środowiska potwierdzone:
 • listą dokumentów związanych z inżynierią środowiska ze wskazaniem roli jaką kandydat pełnił przy ich opracowaniu (min. 3 pozycje), w zakresie:
 • zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi
 • scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju
 • ryzyka w zarządzaniu zasobami wodnymi
 • społecznych i gospodarczych aspektów gospodarki wodnej
 • wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej
 • adaptacji w planowaniu i zarządzaniu zasobami wodnymi do zmian klimatu
  • staż pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z inżynierią środowiska (min. 5 lat)

 

 1. Kwalifikacje zawodowe, potwierdzone:
  • stażem pracy na stanowiskach wymagających umiejętności kierowania zespołem pracowników (min. 5 lat),
  • świadectwem odbytych szkoleń, praktyk, itp.
 2. Znajomość języka obcego

III. Konkurs prowadzony będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzona zostanie wiedza Kandydata w zakresie dziedziny nauk technicznych i dyscypliny inżynieria środowiska.

 1. Dokumenty należy składać:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 03 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 w Dziale Nauki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, pok. 228 (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego”(15).

Uwagi:

 • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 03 września 2017 r.
 • IMGW PIB nie zapewnia mieszkania służbowego.
 • Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (22) 56-94-360.

Załączniki:

Informację wytworzył: Anna Wojdak

Informację opublikował: Robert Kazimierczak

Liczba wyświetleń: 2001

Data wytworzenia: 3 lipca 2017, 13:14

Data publikacji: 3 lipca 2017, 14:38

Data ostatniej modyfikacji: 3 sierpnia 2017, 12:00

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
3 sierpnia 2017 o 12:00:30 [Current Revision] Robert Kazimierczak
3 lipca 2017 o 14:38:49 Robert Kazimierczak
3 lipca 2017 o 14:38:37 Robert Kazimierczak