Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
03.07.2017

Profesor nadzwyczajny, dyscyplina naukowa: Inżynieria Środowiska, Warszawa (wersja archiwalna)

Przeglądasz starą wersję tego wpisu z 3 lipca 2017 o 14:35:31. Kliknij tutaj, aby zobaczyć aktualną wersję.

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA:                                   Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

MIASTO:                                          Warszawa

STANOWISKO:                                profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA:              inżynieria środowiska

DATA OGŁOSZENIA:                       03 lipca 2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:         03 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00

LINK DO STRONY:

http://www.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=74&Itemid=54

SŁOWA KLUCZOWE:

Oferta pracy – Warszawa, instytut badawczy, profesor nadzwyczajny, nauki techniczne, inżynieria środowiska, konkurs

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat powinien posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie działalności IMGW-PIB w tym zagadnień związanych z działalnością PSHM i służby TKZ, a także charakteryzować się znajomością przepisów i procedur, dotyczących Ustawy Prawo wodne oraz RDW i Dyrektywy powodziowej. Powinien posiadać udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej oraz  udokumentowany udział w realizacji projektów badawczych. Od kandydata oczekuje się w szczególności: doświadczenia i predyspozycji do kierowania zespołami badawczymi, rozwoju kadry Instytutu, opieki naukowej nad doktorantami (promotorstwo, recenzje), reprezentowania Instytutu na forach krajowych i zagranicznych, działalności eksperckiej, rozwijania współpracy z innymi krajowymi jednostkami naukowymi oraz współpracy międzynarodowej, w szczególności kandydat powinien posiadać doświadczenie we współpracy z WMO.

 1. Warunki konkursu

Kandydaci winni spełniać wymagania do mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego stawiane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365. ze zmianami) oraz w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. –o instytutach badawczych (Dz. U. 10.96.618, art. 43, ust.7).

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o mianowanie na stanowisko.
 2. Życiorys.
 3. Autoreferat.
 4. Wykształcenie potwierdzone posiadaniem:
 • stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
 1. Doświadczenie zawodowe z zakresu:
 • prowadzenia prac badawczych, potwierdzone:
  • liczbą publikacji i raportów naukowo-technicznych (min. 50 pozycji),
  • stażem pracy na stanowisku naukowo-badawczym lub naukowo-dydaktycznym (min. 10 lat)
  • kierowania zespołami badawczymi, potwierdzone:
 • listą prac badawczych ze wskazaniem roli jaką pełnił kandydat w tych pracach (min. 5 pozycji),
 • staż pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z pracami badawczymi (min. 10 lat)
  • inżynierii środowiska potwierdzone:
 • listą opracowań lub dokumentów w zakresie:
 • metod analizy danych pomiarowo-obserwacyjnych
 • metod analizy częstotliwościowej zdarzeń ekstremalnych
 • ryzyka hydrologicznych zjawisk ekstremalnych (powodzie, susze)
 • niezawodności działania systemów hydrologicznych
 • prognozowania i modelowania procesów hydrologicznych
 • informacji hydrologicznej dla potrzeb projektowania obiektów gospodarki wodnej
 1. Kwalifikacje zawodowe, potwierdzone:
  • stażem pracy na stanowiskach wymagających umiejętności kierowania zespołem pracowników (min. 5 lat),
  • świadectwem odbytych szkoleń, praktyk, itp.
 2. Znajomość języka obcego

III. Konkurs prowadzony będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzona zostanie wiedza Kandydata w zakresie dziedziny nauk technicznych i dyscypliny inżynieria środowiska.

 1. Dokumenty należy składać:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 03 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 w Dziale Nauki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, pok. 228 (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego(14)”.

Uwagi:

 • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 03 września 2017 r.
 • IMGW PIB nie zapewnia mieszkania służbowego.
 • Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (22) 56-94-360.

Załączniki:

Informację wytworzył: Anna Wojdak

Informację opublikował: Robert Kazimierczak

Liczba wyświetleń: 2256

Data wytworzenia: 3 lipca 2017, 13:14

Data publikacji: 3 lipca 2017, 14:35

Data ostatniej modyfikacji: 3 sierpnia 2017, 12:00

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
3 sierpnia 2017 o 12:00:30 [Current Revision] Robert Kazimierczak
3 lipca 2017 o 14:41:47 Robert Kazimierczak
3 lipca 2017 o 14:35:31 Robert Kazimierczak