Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
22.05.2017

Obserwator meteorologiczny do pracy na Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Krośnie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Krakowie

zatrudni pracownika na stanowisko:

obserwator meteorologiczny

do pracy na Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Krośnie

Miejsce pracy: Krosno, ul. Stefana Okrzei 99

Wymiar czasu pracy: 1 etat

 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (magister) z dziedziny nauk przyrodniczo-technicznych, geografii, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, inżynierii i gospodarki wodnej, oraz innych kierunków pokrewnych. Preferowane specjalności: meteorologia, klimatologia, geografia fizyczna.
 • Obsługa komputera.
 • Praca w systemie zmianowym, w 12 godzinnych dyżurach, 7 dni w tygodniu, w niedziele i święta, praca w nocy.
 • Dyspozycyjność (praca zmianowa).
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w nocy, w zmiennych warunkach atmosferycznych, w systemie zmianowym oraz obsługi urządzeń pomiarowych na wysokości.
 • Znajomość języka angielskiego – pożądana.
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel).
 • Odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja pracy.

 

Zakres obowiązków (główne punkty):

 • Praca na stanowisku obserwatora meteorologicznego na Stacji Hydrologiczno Meteorologicznej w Krośnie.
 • Wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych, sporządzanie depesz synoptycznych, ostrzeganie o groźnych zjawiskach.
 • Dbałość o utrzymanie w czystości urządzeń pomiarowych, prace porządkowe w ogródku meteorologicznym, budynku i na terenie stacji.
 • Praca zmianowa w 12 godzinnych dyżurach, 7 dni w tygodniu, w nocy, w niedziele i święta.
 • Współpraca ze służbami zarządzania kryzysowego oraz innymi użytkownikami danych i produktów IMGW-PIB.

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość doskonalenia zawodowego.
 • Ciekawą pracę w państwowej instytucji z prawie 100 letnią tradycją.
 • Szkolenie stanowiskowe przed dopuszczeniem do samodzielnej pracy.
 • Dodatkowy pakiet medyczny.
 • Pracę w ruchu – biurowa i na świeżym powietrzu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny wraz z określeniem wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto,
 • oświadczenie o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) – przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/łam poinformowany/na o prawach do wglądu, zmiany, usuwania danych osobowych.”

Oferty niezawierające powyższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna będąca podstawą do zaproponowania umowy o pracę.

 

 

Termin i forma składania dokumentów:

Dokumenty prosimy składać w terminie do dnia: do 12.06.2017 r. (liczy się data faktycznego wpłynięcia/złożenia dokumentów na jeden ze wskazanych poniżej adresów):

 

lub

 • listownie/osobiście poprzez dostarczenie koperty z dokumentami na adres:

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Krośnie

Okrzei 99

38-400 Krosno

Załączniki:

Informację wytworzył:

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 4748

Data wytworzenia: nie podano

Data publikacji: 22 maja 2017, 8:44

Data ostatniej modyfikacji: 12 czerwca 2017, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
12 czerwca 2017 o 23:59:05 [Current Revision] Agnieszka Madejak
30 maja 2017 o 13:59:00 Agnieszka Madejak
22 maja 2017 o 08:46:26 Agnieszka Madejak
22 maja 2017 o 08:44:54 Agnieszka Madejak