Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
3 grudnia 2019 18 grudnia 2019, 9:00 Przebudowa pomieszczeń na cele Stacjonarnego Centrum Analizowania i Opracowania Danych Satelitarnych w budynku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14 AR-RZ-262-49/2019 roboty budowlane
7 listopada 2019 18 listopada 2019, 11:00 Usługa sprzątania powierzchni zewnętrznych oraz pielęgnacja terenów zielonych obiektów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z podziałem na 3 części AR-RZ-262-47/2019 usługi
5 listopada 2019 13 listopada 2019, 11:00 Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 6 części AR-RZ-262-48/2019 dostawy
29 października 2019 8 listopada 2019, 9:30 Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych oraz ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne w okresie obowiązywania umowy AR-RZ-262-37/2019 usługi
29 października 2019 29 listopada 2019, 11:00 Ubezpieczenie floty pojazdów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w 2020 roku AR-RZ-262-50/2019 usługi
28 października 2019 8 stycznia 2020, 11:00 Modernizacja sieci radarów meteorologicznych POLRAD / POLRAD Weather Radar Modernization OVFMP 4A.3.1 dostawy
18 października 2019 29 października 2019, 10:00 Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku” realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 AR-RZ-262-51/2019 usługi
14 października 2019 14 listopada 2019, 9:00 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB z podziałem na 4 części AR-RZ-262-46/2019 dostawy
4 października 2019 5 listopada 2019, 9:00 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin AR-RZ-262-36/2019 usługi
3 października 2019 18 października 2019, 11:00 Wykonanie prac remontowych w obiekcie Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu przy ul. Granicznej 201 AR-RZ-262-45/2019 roboty budowlane