Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
4 października 2019 5 listopada 2019, 9:00 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin AR-RZ-262-36/2019 usługi
3 października 2019 18 października 2019, 11:00 Wykonanie prac remontowych w obiekcie Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu przy ul. Granicznej 201 AR-RZ-262-45/2019 roboty budowlane
3 października 2019 18 października 2019, 10:00 Przygotowanie do digitalizacji zbioru rękopisów stanowiących przedmiot projektu „Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku” realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 AR-RZ-262-41/2019 usługi
27 września 2019 7 października 2019, 9:00 Usługa przeglądów okresowych, bieżących napraw samochodów, serwisu ogumienia, wyważania i ustawiania geometrii kół, wymiany opon oraz napraw przyczep i naczep AR-RZ-262-44/2019 usługi
25 września 2019 7 października 2019, 10:00 Ochrona obiektów IMGW-PIB w 35 lokalizacjach z podziałem na 7 części AR-RZ-262-35/2019 usługi
23 września 2019 1 października 2019, 10:00 Dostawa części zamiennych AWOS – organizacja magazynu centralnego z podziałem na 5 części AR-RZ-262-42/2019 dostawy
17 września 2019 25 września 2019, 9:30 Świadczenie usług serwisowania agregatów prądotwórczych w obiektach IMGW-PIB AR-RZ-262-43/2019 usługi
10 września 2019 25 września 2019, 10:00 Wykonanie prac remontowych w obiekcie Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu przy ul. Granicznej 201 AR-RZ-262-39/2019 roboty budowlane
29 sierpnia 2019 6 września 2019, 9:00 Świadczenie usługi polegającej na wystawieniu i zakotwiczeniu na wybranych przez Zamawiającego pozycjach w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim trzech morskich boi meteorologicznych, będących własnością IMGW-PIB AR-RZ-262-34/2019 usługi
30 sierpnia 2019 30 sierpnia 2019, 9:30 Dostawa 2 sztuk samochodów terenowych typu pick-up AR-RZ-262-38/2019 dostawy