Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
8 lipca 2020 28 lipca 2020, 10:00 Remont budynku Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu w zakresie wymiany spoinowania elewacji, wymiany pokrycia stropodachów, wymiany konstrukcji stalowych na dachach, remontu pomieszczeń wewnątrz budynku oraz remontu instalacji elektrycznej WZP-262-22/2020 roboty budowlane
8 lipca 2020 10 sierpnia 2020, 11:00 Świadczenie usługi wsparcia w utrzymaniu w pracy operacyjnej dwóch klastrów obliczeniowych: GRAD i EUROS WZP-262-23/2020 usługi
1 lipca 2020 13 sierpnia 2020, 11:00 Modernization and extension of the Telemetry System for hydrological modeling and forecasting, including radiative data and connection provision” (Divided into two (2) lots). / Modernizacja i rozbudowa systemu telemetrycznego stacji pomiarowych dla potrzeb modelowania i prognozowania hydrologicznego z uwzględnieniem danych radiacyjnych wraz z zapewnieniem łączności (z podziałem na 2 części) OVFMP 4A.1.1 dostawy
30 czerwca 2020 31 lipca 2020, 9:00 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin WZP-262-15/2020 usługi
29 czerwca 2020 30 lipca 2020, 9:00 Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów z podziałem na dwie części WZP-262-21/2020 dostawy
25 czerwca 2020 28 lipca 2020, 9:00 Dostawa 2 160 radiosond meteorologicznych i 47 kompletów akcesoriów do radiosondażowych pomiarów profili ozonu z podziałem na 2 części. WZP-262-20/2020 dostawy
22 czerwca 2020 5 sierpnia 2020, 12:00 Modernization of the Aerological Measurement Stations / Modernizację Stacji Pomiarów Aerologicznych OVFMP 4A.1.9 dostawy
10 czerwca 2020 30 czerwca 2020, 10:00 Wykonanie robót budowlanych w obiektach IMGW-PIB w Gdyni, z podziałem na 4 części: Część nr 1- Budowa aktynometrycznej wieży pomiarowo-obserwacyjnej na terenie Stacji Meteorologicznej w Kołobrzegu – Dźwirzynie, Część nr 2 – Ocieplenie budynku modułowego typu kontener z montażem elewacji w systemie kasetonowym w Dźwirzynie, Część nr 3 – Budowa wieży pomiarowej H=20 m w ogródku meteorologicznym w Świnoujściu, Część nr 4 – Montaż słupa łamanego na dachu budynku Aeroklubu Szczecińskiego. WZP-262-19/2020 roboty budowlane
3 czerwca 2020 16 czerwca 2020, 11:00 Opracowanie produktów geoprzestrzennych (chmura punktów oraz ortofotomapa) wykonanych na podstawie nalotu pomiarowego z wykorzystaniem techniki LIDAR i technik teledetekcyjnych na wskazanych odcinkach wałów przeciwpowodziowych WZP-262-17/2020 usługi
29 maja 2020 15 czerwca 2020, 10:00 Usługa digitalizacji zbioru XIX i XX-wiecznych rękopisów realizowana na potrzeby projektu HISTKLIM polegająca na wykonaniu digitalizacji około 15 000 (+/- 1%) stron ze zbioru rękopisów stanowiących przedmiot projektu „Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku, realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 WZP-262-18/2020 usługi