Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
13 marca 2020 14 kwietnia 2020, 9:00 Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów i serwera z terminalami z podziałem na trzy części WZP-262-9/2020 dostawy
9 marca 2020 9 kwietnia 2020, 11:00 Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części WZP-262-2/2020 dostawy
20 lutego 2020 28 lutego 2020, 11:00 Świadczenie usług pielęgnacji terenów zielonych i sprzątania przylegających do nich powierzchni zewnętrznych w obiektach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB z podziałem na 7 części WZP-262-5/2020 usługi
18 lutego 2020 26 lutego 2020, 11:00 Świadczenie usług kurierskich w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy WZP-262-7/2020 usługi
10 lutego 2020 26 lutego 2020, 10:00 Wykonanie rozbiórki trzech masztów meteorologicznych o konstrukcji stalowej kratownicowej wraz z fundamentami na terenie IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 WZP-262-4/2020 roboty budowlane
31 stycznia 2020 4 marca 2020, 9:00 Dostawa sprzętu komputerowego, przełączników sieciowych, kart sieciowych z podziałem na 2 części WZP-262-1/2020 dostawy
24 stycznia 2020 10 lutego 2020, 9:30 Rozbudowa posterunku meteorologicznego o urządzenie pomiarowe z konstrukcją pod antenę odbioru satelitarnych danych meteorologicznych Sentinel dla IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14 wraz z wykonaniem przyłączenia zasilania elektrycznego do wewnętrznej instalacji inwestora oraz wykonaniem utwardzonego ciągu komunikacyjnego WZP-262-3/2020 roboty budowlane
3 grudnia 2019 18 grudnia 2019, 9:00 Przebudowa pomieszczeń na cele Stacjonarnego Centrum Analizowania i Opracowania Danych Satelitarnych w budynku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14 AR-RZ-262-49/2019 roboty budowlane
7 listopada 2019 18 listopada 2019, 11:00 Usługa sprzątania powierzchni zewnętrznych oraz pielęgnacja terenów zielonych obiektów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z podziałem na 3 części AR-RZ-262-47/2019 usługi
5 listopada 2019 13 listopada 2019, 11:00 Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 6 części AR-RZ-262-48/2019 dostawy