Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
12.07.2019 23.07.2019, 9:00
26.07.2019, 9:00
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dostosowującej „budynek A” IMGW PIB przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej AR-RZ-262-20/2019 usługi
11.07.2019 19.07.2019, 10:00
22.07.2019, 10:00
Dostawa samochodu osobowo-dostawczego tupu furgon AR-RZ-262-31/2019 dostawy
01.07.2019 09.07.2019, 11:00 Dostawa zestawu kotwicznego do kotwiczenia pław meteorologicznych, składającego się z łańcuchów manganowych, szekli, krętlików, boi kotwicznych, kotwic betonowych AR-RZ-262-29/2019 dostawy
26.06.2019 30.07.2019, 11:00 Dostawa akcesoriów do radiosondażowych pomiarów profili ozonu AR-RZ-262-28/2019 dostawy
25.06.2019 03.07.2019, 10:00
15.07.2019, 10:00
Dostawa przepływomierzy profilujących ADCP z podziałem na 2 części AR-RZ-262-27/2019 dostawy
21.06.2019 23.07.2019, 9:00 Dostawa 2160 sztuk radiosond meteorologicznych AR-RZ-262-22/2019 dostawy
18.06.2019 08.07.2019, 9:30 Dostawa balonów meteorologicznych do pomiarów radiosondażowych i pomiarów ozonu z podziałem na 2 części AR-RZ-262-21/2019 dostawy
17.06.2019 27.06.2019, 11:00 Dostawa zestawu kotwicznego do kotwiczenia pław meteorologicznych, składającego się z łańcuchów manganowych, szekli, krętlików, boi kotwicznych, kotwic betonowych AR-RZ-262-24/2019 dostawy
13.06.2019 24.06.2019, 9:00 Świadczenie usług kompleksowego koszenia terenów zielonych z podziałem na 4 części AR-RZ-262-23/2019 usługi
03.06.2019 11.06.2019, 9:30 Dostawa samochodu osobowo-dostawczego typu furgon AR-RZ-262-19/2019 dostawy